Ulaz za korisnike

Asfaltiran tunel Draga dužine 200 metara

|
Ova slika trenutno nije pronađena
 

RIJEKA - Tempo gradnje sada će se maksimalno intenzivirati jer već idućeg tjedna konačno treba započeti sanacija oko 1.200 metara klizišta na poziciji između tunela Draga i tunela Sv. Kuzam, ističe direktor iz Hrvatskih cesta Slavko Kalčić

Na istočnoj dionici riječke zaobilaznice od Orehovice do Sv. Kuzma, najskupljoj cesti u državi vrijednoj oko 730 milijuna kuna, nedavno je završena gradnja tunela Draga dužine oko 200 metara, koji je u obje cijevi u potpunosti betoniran i asfaltiran. Za potrebe gradilišta tunel i dio čvora Draga bit će prometno povezani već do kraja ovog mjeseca jer je na jednom od ukupno šest vijadukata čvora Draga već postavljeno nekoliko stotina metara asfalta. Unatoč nedavnoj najavi resornog ministra Božidara Kalmete da će cesta D-404 i dionica Orehovica-Sv. Kuzam biti u prometu prije početka turističke sezone iduće godine, stanje na gradilištu pokazuje da će do veljače iduće godine biti izgrađeno 6,3 kilometra ceste Orehovica – Sv. Kuzam te oko 1,5 kilometara spojne ceste od čvora Draga do budućeg čvora Gornja Vežica, gdje će se nalaziti prometni spoj prema istočnom dijelu Rijeke jer će u isto vrijeme biti ukinut izlaz na Orehovici.

Budući da je nakon gradnje potrebno još nekoliko mjeseci za opremanje dionice, postavljanje ograda, rasvjete, svjetlosne signalizacije i svega ostalog, nastavak riječke zaobilaznice realno bi trebao biti u prometu za nešto manje od godinu dana, odnosno do lipnja iduće godine. Kako ističe direktor riječke aglomeracije iz Hrvatskih cesta Slavko Kalčić, tempo gradnje sada će se maksimalno intenzivirati jer već idućeg tjedna konačno treba započeti sanacija oko 1.200 metara klizišta na poziciji između tunela Draga i tunela Sv. Kuzam.

– Projektom je predviđeno da ćemo podići kamene zidove kao zaštitu od klizanja, a sanacija se također provodi i u tunelu sv. Kuzam, gdje smo imali odron zemljišta. Probijeno je oko 50-ak metara tunela sa zapadne strane, a očekujem da ćemo u rujnu probiti tunel sv. Kuzam. Rokovi nisu upitni, posao dobro napreduje i praktično se svakog dana mogu primijetiti promjene na gradilištu, naglašava Kalčić, dodajući kako je trasa također probijena i povezana iznad Martinšćice na spojnoj cesti od Drage do čvora Gornja Vežica. Inače, već sada je poznato da će se Centar za kontrolu prometa za dionicu Orehovica – Sv. Kuzam nalaziti na Čavlima u postojećem centru za održavanje zaobilaznice, gdje će se stanje na prometnici kontrolirati putem videokamera. Darko PAJIĆ Izvor: ovi list www.novilist.hr

Fasadne obloge

Materijali