Ulaz za korisnike

Asimetrična višeslojna konstrukcija podnih elemenata

|
Asimetrična višeslojna konstrukcija podnih elemenata
 
Asimetrična višeslojna konstrukcija podnih elemenata
Asimetrična višeslojna konstrukcija podnih elemenata

Pucanje podnih obloga ne nastaje samo jednostranim impliciranjem sredstava za bubrenje, već i različitim ponašanjem kod istezanja usljed vlage na donjoj i gornjoj strani, uvjetovanim svojstvima različitih materijala.

Pri tome je dovoljna ravnomjerna izmjena vlage unutar elemenata za polaganje, kako bi se izazvala jača slojevitost. Krivo konstruirani podni elementi koji imaju dva sloja različitih svojstava istezanja kod pojave vlage, često se sastoji na donjoj strani od šperane ploče ili drveta s vlaknima koji prolaze poprečno u odnosu na pokrivni sloj.

Tako drveni pokrivni sloj posjeduje destetostruko do dvadesetruko veće istezanje usljed vlage od donjeg sloja. Dok donji sloj kod izmjene vlažnosti drveta uglavnom zadržava svoju širinu, pokrivni sloj pokazuje značajne pojave bubrenja i stezanja. Usljed nastalih naprezanja dolazi do pucanja. Pucanje se može izbjeći primjenom simetrično izvedenih višeslojnih podnih elemenata.

Materijali