Ulaz za korisnike

Atrij

|
Atrij
 
Atrij
Atrij

Atrij je oznaka za unutarnje dvorište, opkoljeno sa svih strana zgradom, potječe iz latinskog jezika. Ovaj način gradnje je starim Rimljanima ispunjavao prije svega stvarnu namjenu, učiniti ljetnu vrućinu podnošljivom, jer je jedina polovina atrija uvijek bila u sjeni. Vanjski zidovi su osim toga zadržavali vrelinu te su je noću emitirali lagano u hladniju vanjsku temperaturu. Atrij je osim toga bio uvijek u zelenilu, u sredini se uglavnom nalazi i zdenac. To nije imalo samo optičke, estetske razloge već prije svega klimatiziranje.

Materijali