Ulaz za korisnike

Automatska vrata

|
Automatska vrata
 
Automatska vrata
Automatska vrata

Vrata koja se otvaraju samoaktiviranjem izrazito frekventnih prolaza, npr. između kuhinje i blagovaone, ili za vrata, koja se teško pokreću ručno, npr. zbog velike težine. Otvaranje vrata se vrši elektromehanički, hidraulički ili pod tlakom zraka.

Upravljanje se može vršiti:

  • pritiskom na gumb
  • preko kontaktnog tepiha
  • kontaktnog praga
  • fotoelektrično
  • induktivno
  • preko ultrazvuka

Materijali