Ulaz za korisnike

Bazeni za uronjavanje

|
Bazeni za uronjavanje
 
Bazeni za uronjavanje
Bazeni za uronjavanje

Bazeni koji služe za hlađenje nakon znojenja u sauni, gotovi bazeni od drveta ili metala ili bazeni zidani na licu mjesta, obloženi keramičkim pločicama s ca. 1 m3 punjenja vodom, dostupni stepenicama. Za takve bazene je potreban samo priključak za hladnu vodu sa stalnim dotokom i preljevom.

Materijali