Ulaz za korisnike

Besplatni energetski telefon

|
Ova slika trenutno nije pronađena
 

OSIJEK - U okviru EU programa CARDS 2004, ekološko društvo Zeleni Osijek i grad Osijek provode projekt „Energetska edukacijska agencija istočne Hrvatske“.

Kao važan dio projekta je pokrenuta aktivnost besplatnog energetskog telefona na kojem će građani moći dobiti odgovore o pitanjima energetske učinkovitosti i uštede energije u svojim stanovima i obiteljskim kućama, te primjeni obnovljivih izvora energije. Besplatni energetski telefon namijenjen je i za kontakt sa predstavnicima jedinica lokalne samouprave i upraviteljima stambenih zgrada koji će tijekom projekta moći dobiti opširnije odgovore i proći proces edukacije i savjetovanja o štednji energije u javnim objektima poput škola, vrtića i zgrada uprave. Više informacija građani će slijedećih mjeseci moći dobiti i putem web stranice agencije koja je u pripremi i stalno će se širiti i razvijati, te razvojem prezentacijskog segmenta demonstracijskog objekta. Besplatni telefon 0800 200 186 počeo je s radom početkom prosinca, a pitanja se mogu postaviti i e-mailom na adresu energetskaagencija@gmail.com. Građanima će se pružati sve informacije vodeći se pozitivnim iskustvima edukacije iz Slovenije i Njemačke, a omogućen im je i posjet demo objektu energetski nezavisne kuće i stručno predavanje. Telefonski savjet nije početak i kraj pomoći građanima, već će se pružati i pismeni odgovori na konkretna pojedinačna pitanja, a ako je problem složeniji, i savjetovanjem na objektima građana.

OPĆA INFORMACIJA ZA MEDIJE O PROJEKTU Projekt „energetske edukacijske agencije“ realizira se uz potporu EU koja je i osigurala sredstva u sklopu programa CARDS 2004, a zajedno ga provode ekološko društvo Zeleni Osijek i grad Osijek. Brojne aktivnosti realizirati će se na području pet slavonskih županija, a sjedište agencije bit će smješteno u suterenu „energetski nezavisne kuće“ u vlasništvu grada Osijeka. Sredstvima EU omogućiti će se pokretanje energetske agencije koja neće sa radom završiti krajem CARDS projekta, već će prerasti u trajni projekt grada Osijeka i njegovih partnera. NOVI PREZENTACIJSKI PROSTOR BIT ĆE OTVOREN SVIM GRAĐANIMA Tijekom 16 mjeseci trajanja projekta, opremiti će se radni, edukacijski i prezentacijski prostor u demo objektu koji će biti trajno dostupan građanima i stručnjacima, nabaviti posebna mjerna oprema za energetske audite, pripremiti složena i opširna Internet stranica, brošure i ostali prezentacijski materijali, organizirati energetske izložbe i predavanja u sjedištima pet slavonskih županija, te provesti niz aktivnosti vezanih uz energetsku efikasnost. Posebna će se pažnja posvetiti edukaciji jedinica lokalne samouprave i upravitelja stambenih zgrada o štednji energije u javnim objektima i velikim stambenim objektima, mjerama energetske učinkovitosti i upotrebi obnovljivih izvora energije. Svi programi bit će besplatni za krajnje korisnike. Nisu zaboravljeni niti „obični“ građani kojima će se programom savjetovanja omogućiti da jednostavno i bez naknade dobiju važne informacije o gradnji i sanaciji obiteljskih kuća na ekološki i energetski učinkovit način, te da se upoznaju sa mjerama štednje energije i upotrebi obnovljivih izvora energije u vlastitim stanovima i kućama. Dodatna prednost ovog projekta je što će se svi primjeri održive i energetski efikasne gradnje moći vidjeti na prezentacijskim primjerima poput presjeka zidova i krova, ali i na demo objektu energetski nezavisne kuće u Osijeku što je prvi takav slučaj u jugoistočnoj Europi. Grad Osijek planira daljnji razvoj energetske agencije, pa je ove godine kandidirao nastavak i širenje projekta na EU natječaje „Phare 2006“ gdje se planira suradnja i prijenos znanja talijanskog partnera, te izgradnja „energtskog parka“ na lokaciji agencije, kao i za „Intelligent Energy Europe“ gdje kandidira za osnivanje regionalne energetske agencije – jedne od 10 koliko će ove godine biti odobreno u Europi.

INFO: CARDS 2004 - Energetsko edukacijska agencija istočne Hrvatske Besplatni telefon: 0800 200 186, telefon: 031 500 055 E mail: energetskaagencija@gmail.com Adresa: Donjodravska obala 49 Osijek 31000 Voditelj projekta: Goran Pichler goran.pichler@os.t-com.hr tel: 091 554 7396 Nositelj: ekološko društvo Zeleni Osijek zeleni-osijek@os.t-com.hr tel: 031 565 180 fax: 031 65 182 Partner: grad Osijek Kontakt osoba: Mira Lizačić Vidaković; miralizacicv@osijek.hr tel: 031 229 222 Suradnik: Solar System d.o.o. solar-system@os.t-com.hr tel: 031 210 403

Materijali