Ulaz za korisnike

Best Buy Award predstavljen u Hrvatskoj

|
Best Buy Award predstavljen u Hrvatskoj
 
Best Buy Award predstavljen u Hrvatskoj
Best Buy Award

ZAGREB, Hrvatska (23. veljače, 2010.) - Tvrtka Axios predstavila je danas istraživanje i certifikat "Best Buy Award" te objavila stratešku suradnju sa američkom kompanijom PricewaterhouseCoopers i njemačkim Centrom za istraživanje tržišta GfK na području certifikacijskog projekta "Best Buy Award" - www.bestbuyaward.org

U ovom recesijskom razdoblju, istraživanje "Best Buy Award" stavlja posve novo svjetlo na hrvatsko tržište roba i usluga te daje i ponuđačima i kupcima pogled iz jednog posve novog kuta...

"Best Buy Award" certifikacijki projekt trebao bi pomoći kupcima u lakšem odabiru proizvoda i usluga koji nude vrhunsku kvalitetu uz optimalnu cijenu.

Istraživanje „Best Buy Award“ na kojem se temelji dodjeljivanje „Best Buy Award“ certifikata i nagrada prvi je puta po posebnoj metodi imenovanoj „Deep Mind Awareness“ provedeno u Hrvatskoj u siječnju 2010 godine.

Zaštićenu metodu istraživanja „Best Buy Award – DEEPMA“ razvila je tvrtka Axios i vodeća svjetska revizorska i konzultantska organizacija PricewaterhouseCoopers.

Zbog aktualne recesije kupci danas više nego ikad traže veću vrijednost za svoj novac. Potrošači sada u većoj mjeri pri konačnoj odluci o kupnji važu cijenu i kvalitetu onoga što se nudi.

Taj omjer između dobre cijene i što veće kvalitete (eng. Best Buy) danas je potrošaču u recesijskom (ali i postrecesijkom razdoblju) bitniji nego ikada prije.

Dr. Igor Matutinović, direktor Centra za istraživanje tržišta GfK Croatia ističe: " - Best Buy Award - istraživanje prvo je ove vrste na našem tržištu i po svojoj metodologiji i po obimu istraživanja." U "Best Buy Award" istraživanje uključeno je više od 150 kategorija proizvoda i usluga uključujući i prehranu, trgovinu, logistiku, odjeću i obuću, tehnologiju i telekomunikacije, kuću i dom, financijske usluge, auto-moto i dr.

Mirjana Pelaić, direktorica tvrtke Axios ističe „ - Best Buy Award - je certifikat koji se fokusira na ono što danas kupce najviše i najčešće zanima – "Što mi na tržištu nudi najbolju cijenu uz odličnu kvalitetu". S "Best Buy Award" istraživanjem i certifikatom, osnovni je cilj potrošačima na hrvatskom tržištu omogućiti lako prepoznavanje onih proizvoda i usluga koji nude najbolju cijenu i istovremeno - vrhunsku kvalitetu."

„Best Buy Award“ je prvo priznanje u Hrvatskoj koje znanstvenom metodom utvrđuje i rangira proizvode i usluge na temelju njihove kvalitete ali i cijene.

Za kupca, oznaka „Best Buy Award“ znak je da neki proizvod ili usluga nudi najviše na tržištu za njegov novac.

Tanya Rukavina, predsjednica uprave PricewaterhouseCoopers Hrvatska zaključuje: "Za proizvođače i davatelje usluga „Best Buy Award“ je veliko priznanje upravi i managementu kompanije koje će cijeniti i njihovi vlasnici, investitori, a u konačnici – kupci."

Jedino „Best Buy Award“ nagrađuje u Hrvatskoj proizvode i usluge na temelju njihove kvalitete i cijene – određeno prema znanstvenom istraživanju temeljenom na mišljenju i iskustvu samih potrošača – na nacionalno reprezentativnom uzorku.

U istraživanje "Best Buy Award" uključeno je više od 150 kategorija proizvoda i usluga uključujući i prehranu, trgovinu, logistiku, odjeću i obuću, tehnologiju i telekomunikacije, kuću i dom, financijske usluge, auto-moto i dr.

„BestBuy Award“ je certifikat iza kojeg stoji vodeća svjetska revizorska i konzultantstka kuća PricewaterhouseCoopers te vodeći europski centar za istraživanje tržišta – GfK sa ciljem prepoznavanja proizvoda koji u

www.bestbuyaward.org

Materijali