Ulaz za korisnike

Beton i betonski elementi

|
Beton i betonski elementi - Foto: architonic.com
 
Beton i betonski elementi - Foto: architonic.com
Kad čujete Francuza kako govori ''c'est beton'' možete biti sigurni da želi reći da u nešto možete imati puno povjerenje. Namjena kao i zahtjevi koje određena građevina mora ispuniti uvelike određuju karakteristike odnosno sastav betona.

U tom se naime nalazi snaga betona. Određujući njegov sastav moguće je proizvesti beton koji će ispunjavati sve zahtjeve koji se postavljaju pred nekom građevinom: normalni beton predstavlja provjerenu kvalitetu i igra vrlo važnu ulogu u gradnji.

Laki beton svoju primjenu pronalazi u onim situacijama i onim mjestima gdje su izraženi zahtjevi za komforom, na primjer kad je riječ o toplinskoj izolaciji. Zahvaljujući njegovoj mnogostrukoj varijabilnosti u procesu obrade ali i oblikovanju njegova sastava beton je univerzalno primjenjivo građevno sredstvo koje ispunjava ekološke kriterije kao što ispunjava i standarde i potrebe za ekonomski i financijski prihvatljivom gradnjom.

Ovdje mislimo na sljedeće elemente:

- Komfor

- Sigurnost

- Postojanost

- Otpornost na vatru

- Akumulacija energije

- Zvučna izolacija

- Oblikovna sloboda

- Dobre termičke osobine

Beton danas predstavlja high-tech proizvod koji iza sebe ima dugu povijest. Princip proizvodnje betona bio je poznat još u Starom Vijeku a posebice su ga razvijali Stari Rimljani. Mnogi su posjetitelji zadivljeni izgledom Panteona u Rimu, no znaju li da je još tada izgrađena od – betona.

Suvremena proizvodnja montažnih betonskih elemenata ciljano je orijentirana na potrošače i to prije svega ispunjavajući njihove individualne potrebe i dostavljajući im potrebne dijelove na lice mjesta odnosno gradilište.

Prednosti gotovih montažnih elemenata vidljive na gradilištu, neovisno o veličini i namjeni građevine, više su nego eklatantne:

Brzina i visoka kvaliteta.

Materijali