Ulaz za korisnike

Beton jučer, danas i sutra

|
Beton jučer, danas i sutra
 
Beton jučer, danas i sutra
Beton jučer, danas i sutra

Sažetak

Prikazan je povijesni razvoj betona kao osnovnog građevnog materijala i analiziran je kroz tri karakteristična razdoblja primjene, pri čemu su istaknuta karakteristična, ispravna i pogrešna shvaćanja njegove prirode i posljedice koje su takva shvaćanja ostavljala. Osvrnulo se na današnje stanje uz pojašnjenja i upozoreno je na moguće posljedice pretjeranih komercijalnih i profi tnih interesa cementne industrije na daljnje ugrožavanje trajnosti betona i betonskih konstrukcija..

Autori:

 • Dr.sc. Jovo Beslać, dipl.ing.građ.;
 • Josip Brajdić, dipl.ing.građ.;
 • Karla Štemberga, dipl.ing.građ. Institut građevinarstva Hrvatske, Zagreb

  1 Uvod

  Beton je, povijesno gledano, jedan od najstarijih građevnih materijala (1), ali je praktično postao osnovnim građevnim materijalom tek u prošlom stoljeću i danas već pokrio oko 50 % graditeljskih potreba; u Europskoj uniji konkretno 71 % svih građevnih materijala (tablica 1.). Nedvojbeno će to ostati i u bližoj budućnosti, u prvoj polovini ovog stoljeća posve sigurno.

  Tablica 1. Potrošnja građevnih materijala u EU u 2002. godini (2)

  Međutim, od polovine prošlog stoljeća prate ga brojni prijepori i nedoumice, često i ozbiljne primjedbe i sumnje. Može se reći da je beton do danas prošao tri karakteristična razdoblja primjene:

 • više od sto godina spore, uglavnom zanatske primjene (od polovine pretprošlog do polovine prošlog stoljeća),
 • četrdesetak godina intenzivne poluindustrijske primjene (u drugoj polovini prošlog stoljeća),
 • dvadesetak godina suvremenih nastojanja da se tehnologija te primjene uklopi u nova nastojanja globalnog tehnološkog i znanstvenog razvoja (karakteristične po informatizaciji, ekologiji i potrebama održivog razvoja).

  Svako od tih razdoblja ima svoje značajke, i dobre i loše strane, posebno sa stajališta suvremenih potreba građenja i stambenih i javnih betonskih konstrukcija s dugim, ne samo fizikalnim nego i ???socijalnim vijekom i doprinosom ugodnom urbanom življenju (3).

 • Materijali