Ulaz za korisnike

Beton na fasadama

|
Beton na fasadama
 
Beton na fasadama
Beton na fasadama

- Beton priređen na mjestu uporabe kao vidni beton ima beton ske površine s posebnim zahtjevima u pogledu izgleda

Pomoću oplate koja ima posebne karakteristike površine (npr. higrofobna, nehigrofobna, ploče, daske) te prilagođenom mješvinom betona utvrđuju se osnovna sredstva za oblikovanje. U datim slučjevima se određuju i raspored fuga (radne fuge, prividne fuge) , naslage oplate i pozicija sidra. Izvedbe rubnih profiliranja (zaobljavanje, ravnanje) također treba uzeti u obzir.

- Sendvič-ploče (gotovi paneli za beton) predstavljaju troslojne ili četveroslojne već

predproizvedene ploče za fasade od armiranog betona i to kao nosivi sloj, izolacijski materijal i obložni sloj (evtl sloj zrak) . Proizvedene u tvornicama gotovih betonskih dijelova sastoje se od visokonosivog betona te zato imaju manje debljine zidova i veću kvalitetu površine od betona priređenog n mjestu uporabe. Ploče u visini kata se proizvode u tvornicama betona te se montiraju na gradilištu. Obložni sloj (između 70 i 100 mm) od armiranog betona se može oblikovati pomoću oplatne ploče (negativni postupak), nknadnom obradom površine li i mješvinom beton u boji. Mogućnosti oblikovanja su velike, od površina vidnog betona u različitim izvedbama do postavljenih kermičkih pločica ili slojeva kamena.

- Betonski klesani kamen koristi se uglavnom ko podne ploče i ploče za fasade.

Kod većih formata armiraju se kao armirano-betonski gotovi dijelovi. Betonski klesani kamen proizvodi se od B55 postupkom vakuum-prešanja uz posebne dodatke i pigmente boja.

Nakon očvršćivanja u neobrađenim pločama se površine betonskog klesanog kamena mogu oblikovati na više načina:

  • zrnčanjem
  • brušenjem
  • poliranjem
  • Na kraju se pločama daje željena forma .

    Betonski klesani kamen se na fasade montira pomoću sistema sidrenja od nerđajućeg čelika. Površina betonskog klesanog kamena se dodatnom obradom može zaštiti od zaprljanja. Zanatska izrada i kvaliteta oplte jedna je od najvažnijih pretpostavki za kvalitetu površine i točnost dimenzija. kako za fasade od betona priređenog na mjestu uporabe tako i za gotove dijelove.

    Novi tehnološki razvoj beton npr.samozbijajući beton (SCC) nudi nove proizvodno-tehniče izmjene. Nakon proizvodnje se betonske fsde mogu promatrati s ekološkog aspekta te se mogu po tome visoko rangirati. Recikliranje betona je ekološki nezamislivo.

    Materijali