Ulaz za korisnike

Betonski kamen

|
Betonski kamen
 
Betonski kamen
Betonski kamen

Betonski kamen se najčešće upotrebljava kao podne ploče ili zidne obloge, proizvedene od normiranog cementa i prirodnih kamenih granulata, jednoslojni ili od betona jezgre i dekorativnog dvoslojnog predbetona. Postavljanje se vrši polaganjem u posteljicu od morta, ljepljenjem ili pomoću tipli. Vidne površine se bruse, a tržište nudi čitav niz uzoraka i boja.

Materijali