Ulaz za korisnike

Bez barijera u novogradnjama i kod sanacije- ESS pokazuje ispravan put

|
Bez barijera u novogradnjama i kod sanacije- ESS pokazuje ispravan put
 
Bez barijera u novogradnjama i kod sanacije- ESS pokazuje ispravan put
Bez barijera u novogradnjama i kod sanacije- ESS pokazuje ispravan put

Izumitelj kanalica za linijsku odvodnju tuša pruža u Njemačkoj više servisnih usluga Novim servisnim konceptom ESS Easy Sanitary Solutions – izumitelj kanalice za linijsku odvodnju tuša – ulazi u novu godinu.

Izgradnja podružnice i Bad Bentheim-u bit će uskoro završena i onda će Vam na raspolaganju stajati tim arhitekata, obrtnika i trgovaca na veliko sa sveobuhvatnom servisnom ponudom:

Kompletna prodaja od narudžbe, komisioniranja do isporuke uz naravno nadzor gradnje Podrška projektanata, obrtnika i arhitekata prilikom odabira, dimenzioniranja i utvrđivanja najboljeg rješenja Edukacija, predavanja i prezentacije uz teme rješenja tuša bez barijera, projektiranje i izvođenje odvodnje kao i podrška prodaji

Nova servisna centrala povezat će i sve prodajne i marketinške aktivnosti na njemačkom tržištu uz svesrdnu i aktivnu podršku ESS- timu vanjskih suradnika diljem Njemačke. Već dugo etablirani kod investitora i projektanata: kupaonice bez barijera 2010 pod motom „“bez barijera“. ESS je proširio svoj sveobuhvatni program te tehnički usavršena rješenja za kupaonice bez barijera.

Kod sanacija na raspolaganju Vam stoje kanalice linijske odvodnje vrlo niske visine ugradnje, s velikim učinkom odvodnje te sigurnom neovisno testiranom nepropusnošću. Svaka kanalica za odvodnju Easy Drain podvrgnuta je detaljnim provjerama te raspolaže certifikatima sukladno aktualnim normama.

www.easydrain.nl

INOVA SAN d.o.o.

Livanjska 9, 10000 Zagreb Tel: 01 3843 009

sasa.pavlek@inova-san.hr www.inova-san.hr

Materijali