Ulaz za korisnike

Bezbojna zaštita, prozirni lak

|
Bezbojna zaštita, prozirni lak
 
Bezbojna zaštita, prozirni lak
Bezbojna zaštita, prozirni lak

Nije pogodan za drvene fasade (profilne daske, drvene ploče), jer nema UV-zaštitu. Prilikom tretiranja površina drveta treba voditi računa o uputama proizvođača. Nanošenje temeljnog i pokrivnog laka mora biti međusobno usaglašeno. Premazi se moraju nanositi na izblanjane, iščetkane i izbrušene površine. Također treba voditi računa o zobljenjima rubova, kako bi se izbjegla delaminacija premaza. Sva učvršćivanja npr.vijcima nikako ne smiju mehanički očistiti površinski sloj. U protivnom se površine moraju doraditi.

Kako bi se izbjeglo pucanje drvene obloge preporuča se kod konstrukcija sa stražnjom ventilacijom nanošenje temeljnog premaza i na stražnju stranu. U cilju bržeg sušenja temeljni premaz mora biti izložen difuziji.

Materijali