Ulaz za korisnike

Bezdilatacijske betonske ploče

Bezdilatacijske betonske ploče
 
Bezdilatacijske betonske ploče
Upotrebom mreže određenih profila ugrađenih u betonsku ploču dilatacije se mogu u potpunosti izbjeći, te se dobiva kontinuirana ploha koja svojim karakteristikama u potpunosti zadovoljava uvjete uporabljivosti i trajnosti

Upotrebom mreže određenih profila ugrađenih u betonsku ploču dilatacije se mogu u potpunosti izbjeći, te se dobiva kontinuirana ploha koja svojim karakteristikama u potpunosti zadovoljava uvjete uporabljivosti i trajnosti

Završni sloj Pojednostavnjeno je izvođenje završnog sloja; zahvaljujući nepostojanju dilatacija on se može izvesti kontinuirano preko cijele površine i tako postići zanimljiv vizualni dojam.

Otkad postoji beton, postoje i problemi s pukotinama na većim betonskim plohama. Radi se o dobro poznatim posljedicama fizikalno-kemijskih procesa u betonu tijekom njegovog očvršćavanja i za vrijeme njegovog uporabnog vijeka koji se vizualno manifestiraju kao skupljanje i širenje betona.

Ti procesi direktno ovise o sastavu betona, ali i vanjskim utjecajima kao što su ljudski faktor i atmosferski utjecaji. Tom se prilikom mogu pojaviti pukotine vidljive na površini betonske plohe, koje ustvari postoje i po njezinom punom presjeku te mogu uzrokovati neprihvatljive vizualne, ali i mehaničke karakteristike plohe, a uz to i pripadne reklamacije i sanacije.

Veće površine

Govoreći o većim betonskim plohama, a uglavnom se radi o većim podnim površinama, neizostavna stavka je poduzimanje svih mogućih mjera kako ne bi došlo do nekontroliranog pucanja betona. Kvalitetan beton i postupci njegovanja nakon betoniranja uglavnom nisu dovoljni. Zato se pribjegava naknadnom rezanju dilatacijskih fuga u očvrslom betonu ili umetanju raznih profila u ploču prije samog betoniranja na mjesta gdje će se namjerno stvoriti planirane dilatacijske reške.

Tradicionalni pristup problematici većih betonskih ploha podrazumijeva dakle dijeljenje velike površine ploče na mnogo manjih, površina do 20-ak m2, s vidljivim dilatacijskim reškama koje kontroliraju sile koje se pojavljuju u betonu. Najveće sile uzrokuje proces skupljanja betona prilikom očvršćavanja te naknadno skupljanje i širenje betona pod utjecajem temperaturnih promjena.

Problemi

Problemi s dilatacijama izlaze na vidjelo nakon određenog vremena. Mogu se pojaviti iz mnogo razloga, npr. ako su rezane fuge preuske ili ako su rezane prevelike plohe, zatim ako fuge nisu na odgovarajućim mjestima (npr. spoj dva stupa ili otvor za vrata), ako spojevi ploha betoniranih u više navrata nisu odgovarajuće riješeni, a naročito su ti problemi izraženi ako se radi o vanjskim plohama.

Posljedice toga su pojave deformiranja ploha, denivelacije dvije susjedne plohe te naknadne pukotine na najslabijim mjestima. I rezane fuge i naknadne pukotine s vremenom i pod utjecajem opterećenja propadaju i mrve se po rubovima, a da i ne spominjemo probleme s njihovim brtvljenjem. Također se ti problemi preslikavaju i na završne slojeve (pločice, linoleum, lijevani terazzo, epoxi i sl.).

Govoreći o većim betonskim plohama, a uglavnom se radi o većim podnim površinama, neizostavna stavka je poduzimanje svih mogućih mjera kako ne bi došlo do nekontroliranog pucanja betona

Bezdilatacijske ploče

Filozofija bezdilatacijskih ploča polazi od pretpostavke da je spomenute sile u betonu moguće rascjepkati na više manjih. Tako je skupljanje/širenje betona pravilno raspodijeljeno i prihvaćeno po cijeloj površini, a pukotine k2oje se pojavljuju zanemarivo male i gotovo bez utjecaja na uporabljivost i trajnost, ali i na završni sloj koji se primjenom odgovarajućih metoda teoretski može izvesti kontinuirano preko cijele plohe (naročito zanimljivo arhitektima i projektantima). Tako se prije nekog vremena u Australiji pojavio patentirani sustav za bezdilatacijske betonske ploče koji polazi upravo od pretpostavke kontinuiranosti sila u betonu.

Riječ je o postupku postavljanja određenih plastičnih profila na samu podlogu prije betoniranja ploče. To je mreža tzv. inicijatora napuknuća betona koja se sastoji od četverosmjernih plastičnih čvorišta međusobno centralno udaljenih 1 m, koje povezuju plastične cijevi određenog oblika presjeka, a vrlo jednostavno se u suho spajaju. Dakle, velika betonska ploča se dijeli na manje ploče dimenzija 1 × 1 m.

Pucanje betona se događa upravo iznad tih cijevi, tj. one iniciraju pukotine koje od vrha tih cijevi izlaze na površinu betona. Širina nastalih pukotina je zanemariva, od 0,3 do 0,5 mm te se one ne mrve pod opterećenjem, a važno je napomenuti da osim tih pukotina ne nastaju nikakve druge, nekontrolirane pukotine. Izbjegavaju se sve naknadne radnje poput rezanja, brtvljenja i održavanja dilatacijskih fuga, time i svi spomenuti mogući problemi vezani uz njih. Do sada je tim sustavom izvedeno mnogo kvadrata podnih ploča, a zasad se jedino ograničenje odnosi na to da do sada nisu izvođene vanjske plohe.

Mreža inicijatora napuknuća

Mreža inicijatora napuknuća betona sastoji se od četverosmjernih plastičnih čvorišta međusobno centralno udaljenih 1 m, koje povezuju plastične cijevi određenog oblika presjeka, a vrlo jednostavno se u suho spajaju

Veće površine Govoreći o većim betonskim plohama, a uglavnom se radi o većim podnim površinama, neizostavna stavka je poduzimanje svih mogućih mjera kako ne bi došlo do nekontroliranog pucanja betona

Ušteda materijala

Iz samog sustava proizlaze i neke druge zanimljive činjenice: sama debljina ploče može biti mnogo manja nego kod klasičnih sustava. Proizvođač garantira da je debljina ploče od samo 12,5 cm dovoljna i za najveća opterećenja, npr. u industrijskim pogonima i visokoregalnim skladištima, gdje često težina i koncentriranost tereta (od skladištene robe) te opterećenje od rada viličara uzrokuje oštećenja betonske ploče.

Sukladno smanjenju presjeka ploče, potrebna je i manja količina armature u ploči, a i to je riješeno na jednostavan način: dovoljna je jednostruka mrežna armatura koja je podržana na čvorištima, te se time izbjegava i upotreba distancera za armaturu. Ojačanja armature stavljaju se oko svih prodora i oko kutova te po obodu ploče.

Sam beton mora biti kvalitetan, tlačne čvrstoće dovoljne za zadovoljavanje namjene i zahtjeva trajnosti ploče, dobro ugradiv, sa smanjenim skupljanjem. Vrlo je važno dovoljno vremena nakon betoniranja njegovati beton, naročito za vruća i vjetrovita vremena. Ako je potrebno, ispod mreže profila stavlja se hidroizolacija u obliku tanke folije debljine 100 mm.

Neke od prednosti ovog sustava su očite: osim značajne uštede u betonu, nije zanemariva ni brzina izvođenja. Dovoljna su dva nekvalificirana radnika koji tijekom 8 sati, dakle u jednom danu, mogu postaviti čak 1.500 – 2.000 m2 mreže navedenih inicijatora te je tako brzina betoniranja ograničena samo na kapacitet betonare i vrijeme potrebno za kvalitetnu ugradnju betona. Nisu potrebna rezanja i brtvljenja dilatacija, što opet predstavlja i novčanu i vremensku uštedu. Nisu potrebni distanceri armature, a sama armatura je laganija.

Zaključak

Dovoljno je prošetati bilo kojim shopping centrom ili većom trgovinom da se uoče problemi vezani uz dilatirane ploče. Upotrebom mreže određenih profila ugrađenih u betonsku ploču dilatacije se mogu u potpunosti izbjeći te se dobiva kontinuirana ploha koja svojim karakteristikama u potpunosti zadovoljava uvjete uporabljivosti i trajnosti te također i estetski uvjet.

Postižu se značajne uštede u količinama potrebnog materijala, naročito betona, a sama konstrukcija je vrlo jednostavna i brza za montažu te je time također značajno reducirano vrijeme potrebno za gradnju. Pojednostavnjeno je izvođenje završnog sloja; zahvaljujući nepostojanju dilatacija on se može izvesti kontinuirano preko cijele površine i tako postići zanimljiv vizualni dojam.

www.masmedia.hr

Materijali