Ulaz za korisnike

Bežična komunikacija

|
Bežična komunikacija
 
Bežična komunikacija
DECT, GSM, CT1, Bluetoth, IEEE 803.11 itd predstavljaju oznake za tehnička rješenja bežičnog prijenosa podataka i govora.

 

Osim toga postoje i ne standardizirani načini prijenosa kao što je slučaj kod računala sa bežičnim miševima i bežičnim tipkovnicama.

Elektromagnetski smog predstavlja danas vrlo čestu i aktualnu temu u mnogim razgovorima i diskusijama privatnog i javnog života.

U načelu mogli bismo se ravnati prema sljedećem: malo više temeljnog tehničkog znanja o elektromagnetskom zračenju zasigurno će odagnati strah od mobilnih sprava i stanica.

 

Materijali