Ulaz za korisnike

Bežični telefoni

|
Bežični telefoni
 
Bežični telefoni
Bežični telefoni

Bežični telefoni se sastoje od držača u blizini telefonskog priključka i ručnog uređaja, koji funkcionira bez obzira na mjesto priključivanja. Na držač se može priključiti više uređaja, tako da većina bežičnih telefona nudi komfor manjeg telefonskog uređaja. Uglavnom se interno mogu voditi interni razgovori između pojedinih telefonskih uređaja.

Materijali