Ulaz za korisnike

Biljni vlakneni izolacijski materijali

|
Biljni vlakneni izolacijski materijali
 
Biljni vlakneni izolacijski materijali
Biljni vlakneni izolacijski materijali

Osim umjetnih mineralnih vlaknenih izolacijskih materijala postoje i biljni vlakneni izolacijski materijali, koji su isto tako regulirani u EU normi 4108-10. Biljni vlakneni izolacijski materijali se dobivaju iz biljnih vlakana, npr. iz kokosa, drveta, kudelje i plosnatih vlakana.

Materijali