Ulaz za korisnike

Biomasa

|
Biomasa
 
Biomasa
Biomasa

Biomasa - Termičko korištenje biomase je najstariji oblik dobivanja energije u povijesti čovječanstva. Biomasa predstavlja nositelja energije s kemijskom energijom vezanja. Ta energija u konačnici počiva uvijek na sposobnosti biljaka, da zračenje sunčeve energije pretvara u kemijsku energiju (fotosinteza). Sagorijevanje biomase ili rasplinjavanje jeste pretvaranje biokemijske energije vezivanja u toplinsku energiju te predstavlja indirektno korištenje sunčeve energije (bioenergija).

Termičko korištenje biomase pokriva u pravilu osnovno opterećenje potrošnje energije. Promjenjivo vršno opterećenje se omogućuje uključivanjem konvencionalnih kotlova za grijanje.

Drvo predstavlja osnov termičkog korištenja biomase. Komadići drveta, mali cilindrični prešani komadi, proizvedeni od strugotina drveta nastalih procesima u drvnoj industriji, kao CO2 neutralni nositelj energije.

Spektar uređaja za sagorijevanje je veliki, od najjednostavnijih kaljevih peći do potpuno automatskih uređaja za loženje. Osim veličine uređaja važan faktor su i vrsta uporabljenog energenta, ulazni sustav i tehnika loženja.

I bioplin se sve više koristi u poljoprivredi. Kako potrebe za plinom i njegova proizvodnja nisu uvijek usaglašeni, neophodan je spremnik plina, npr. spremnik od plastike, koji se može nalaziti vani, zaštićen od utjecaja vjetra i atmosferilija.

Sunčeva energija, toplina iz zraka, iz Zemljine kore (toplinske crpke) ili bioplin nastao izgaranjem organskih materijala (kućno smeće, mulj iz uređaja za pročišćavanje) pod djelovanjem zraka (ostatak iz đubriva) mogu biti alternativni nositelji energije za zagrijavanje i pripremu tople vode. Korištenje alternativnih izvora energije podupiru i javni programi.

Biomasa kao drveni komadići, strugotine, rezana slama i ostali poljoprivredni otpad mogu se također koristiti kao energenti. Isto vrijedi i za bio plin.

Solarna energija se može na našim geografskim prostorima koristiti kao potpora grijanju i pripremi tople vode.

Materijali