Ulaz za korisnike

Bivalentan

|
Bivalentan
 
Bivalentan
Bivalentan

Bivalentan je način rada sustava grijanja, kod kojeg se konvencionalni generator topline kombinira s toplinskom crpkom.

  • bivalentno alternativan: zračno / vodena toplinska crpka emitira potrebnu toplinu grijanja do utvrđene vanjske temperature (npr. 0°C), kod nižih temperatura se isključuje, a opskrbu toplinom preuzima konvencionalni generator topline
  • bivalentno djelomično paralelan: drugi generator topline podržava toplinsku crpku u slučajevima kada je to potrebno, toplinska crpka se isključuju onda kada su njene energetske granice dose
  • gnute
  • bivalentno paralelan: ukoliko snaga grijanja toplinske crpke nije dovoljna, uključuje se konvencionalni generator topline.
  • Materijali