Ulaz za korisnike

Blok-fosne

|
Blok-fosne
 
Blok-fosne
Blok-fosne

Blok-fosne se uglavnom koriste za montažu zidova. Nastaju blanjanjeem i tokarenjem msivnog drveta, debljina najmanje 70 cm. Blok-fosne mogu biti jednoslojne ili od više međusobno zalijepljenih masivnih dasaka. Za montažu stropova se koriste blok-fosne s dvostrukim perom i utorom.

Materijali