Ulaz za korisnike

Blok kuće (blok način građenja)

|
Blok kuće (blok način građenja)
 
Blok kuće (blok način građenja)
Blok kuće (blok način građenja)

Blok kuće su uglavnom jednoobiteljske kuće koje se izrađuju od lokalnih vrsta drveta (bor, smreka, ariš). Vanjski zidovi se izvode kao zidovi od punih blokova drveta debljine 14 cm ili kao višeslojna konstrukcija. Unutarnji zidovi se sastoje od elemtiranih zidnih ploča ili od punog drveta.

Materijali