Ulaz za korisnike

Blok okviri

|
Blok okviri
 
Blok okviri
Blok okviri

Blok okviri su okviri vrata od drveta ili metala, poprečni presjek im je gotovo kvadratičan, u formi bloka, učvršćuje se na unutarnju graničnu površinu vrata i koriste se uglavnom na ulaznim vratima kuća i stanova. Priključna fuga između blok okvira i građevine mora biti nepropusna.

Materijali