Ulaz za korisnike

Blok- termoelektrane

|
Blok- termoelektrane
 
Blok- termoelektrane
Blok- termoelektrane

Blok- termoelektrane (BHKW) - Blok-termoelektrane (BHKW) predstavljaju kompaktna spojna postrojenja, koja služe za kombiniranu proizvodnju struje i topline. Blok-termoelektrane koriste kao pogonsko sredstvo fosilne energente (naftu ili plin) ali se mogu koristiti i obnovljivi energenti (bio-plin, bio-dizel). Toplina odn. otpadna toplina koja nastaje u procesu proizvodnje struje se obično koristi za grijanje objekata. Dvostrukim iskorištenjem energije (struja i toplina) se njihov stupanj učinkovitosti povećava i do 85%.

Na osnivu visokoučinkovite uporabe energije se blok-termoelektrane svrstavaju u vrlo napredna postrojenja, kako s ekološkog, tako i s ekonomskog aspekta.

 

Materijali