Ulaz za korisnike

Boje na bazi lanenog ulja građevinske radove

|
Boje na bazi lanenog ulja za građevinske radove
 
Boje na bazi lanenog ulja za građevinske radove
Pod građevinskim elementima koji ne drže mjeru smatramo npr. drvene opšave, ograde ili krovišta, koje se mogu zbog promjena u količini vlage i visini temperature izobličiti, a premazi za takve površine moraju biti visoko rastezljivi.

Boje na bazi lanenog ulja

Boje na bazi lanenog ulja posebno pokazuju svojstva idealna za povijesne drvene građevinske komponente. Kao vezivo se koristi kuhano laneno ulje koje se dobiva iz sjemenki lanenog ulja, a čak i u današnje vrijeme još ponekad soboslikar ili restaurator sam zamiješa boju iz lanenog ulja. Za to je naravno potrebno neko vrijeme, posebice kad su traženi različiti tonovi. Često izražene sumnje u otpornost na vremenske utjecaje nisu opravdane, jer su korištenjem pravih formula, boje na bazi lanenog ulja dugovječne.

Histolith Leinölfarbe posebno je razvijena boja za građevinske komponente koji ne drže mjeru. Materijal je visoko otporan na vremenske utjecaje i posebno zbog visoke rastezljivosti idealan za krovišta i drvene opšave. Za primjenu u njezi spomenika je posebno važno što Histolith Leinölfarbe može biti isporučen u velikom broju povijesnih nijansi.

Primjena boja na bazi lanenog ulja

Zbog već spomenutog sporog sušenja boje na bazi lanenog ulja moraju se nanositi tanko i biti dobro razvučene. U suprotnom može doći do nabora.

Obrada boja na bazi lanenog ulja

Sirova hrastovina se impregnira sa Histolith Halböl, dok se meko drvo impregnira sa Capalac Holz-Impragniergrund. Zatim slijedi temeljni, međupremaz i završni premaz sa Histolith Leinölfarbe. Između svakog procesa potrebno je 24 sata sušenja.

Ukoliko postoje stari premazi, potrebno ih je, ako je to moguće, ukloniti. To zbog troškova skidanja često nije moguće. Stari nosivi lakovi iz ulja i alkalnih smola daju se lako preraditi sa Histolith Leinölfarbe, moraju se samo ohrapaviti. Stari akrilni lakovi se moraju ukloniti.

Vodonosive pukotine u drvu

Kod krovišta se vodonosive pukotine u drvu moraju zatvoriti kako ne bi kao posljedicu prouzročile štetu. Tradicionalno se to radi zatezanjem građe istovjetnim drvenim lajsnama. Komercijalna brtvila ili akrilni glet materijali nisu pogodni.

Posebno za sanaciju pukotina i oštećenih dijelova uvedena je Histolith Sanopas-Holzrisspaste, materijal koji se kroz godine dokazao u praksi. Radi se o pasti u kojoj su lanenim uljem vezana punila i vlakna te koju karakterizira jako prijanjanje i visoka rastezljivost. Nakon sušenja materijal pokazuje svojstva slična drvetu.

www.caparol.hr

Materijali