Ulaz za korisnike

Borba protiv energetskog siromaštva

|
Foto:  REGEA
 
Foto: REGEA
Što je to energetsko siromaštvo?

Energetsko siromaštvo ne označava jednoznačan pojam koji je moguće definirati jednom jednostavnom definicijom već postoji više različitih tumačenja pojma. Može se reći da je energetski siromašno ono kućanstvo koje si ne može priuštiti trošiti potrebne količine energije da bi održalo životni prostor adekvatno toplim ili kućanstvo koje više od 10% svoga dohotka izdvaja na troškove energije potrebne da bi održavalo adekvatnu razinu topline u svomu domu.

Da je problem energetskog siromaštva sveprisutan i u Republici Hrvatskoj, pokazuju rezultati provedene Ankete o potrošnji kućanstava koju je objavio Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, a koji su pokazali da čak 16,2% kućanstava troši znatno više od 10% ukupnih izdataka za osobnu potrošnju na energente (električnu energiju, plin i kruta goriva), a uglavnom je riječ o kućanstvima čiji članovi su stariji od 65. godina i žive u obiteljskih kućama te uglavnom nemaju instalacije za grijanje, već za grijanje pretežno koriste kruta goriva.

Uzimajući u obzir prisutan trend svakodnevnog porasta cijena energenata, problem energetskog siromaštva bit će prisutniji u sve većem broju kućanstava te je potrebno pronaći pravi put za rješenje njegovog problema.
Socio-ekonomska slika i životni uvjeti ovih kućanstava upućuju na mogućnost da se energetskim uštedama bitno utječe na smanjenje energetskog siromaštva. U postojeći Program energetske obnove obiteljskih kuća potrebno je posebnim modelima predvidjeti poticanje energetske obnove građevinski zapuštenih manjih obiteljskih kuća u kojima žive obitelji s nižim raspoloživim dohotkom te razraditi promotivne kampanje kako bi se podigla razina svijesti prisutnog problema.

Kao uspješan primjer borbe protiv problema energetskog siromaštva izdvaja se Ujedinjeno Kraljevstvo, gdje je još davne 2001. godine prepoznata važnost rješavanja problema energetskog siromaštva. Severn Wye agencija i sedam regionalnih uprava koje pokrivaju administrativne jedinice Gloucestershire i South Gloucestershire pokrenule su Program Toplo i ugodno (eng. Warm & Well). Glavni cilj pokretanja Programa bio je povećanje energetske učinkovitosti uz istovremeno smanjenje rizika energetskog siromaštva i mogućih posljedičnih zdravstvenih problema.

Program je provođen kroz više faza, od informiranja javnosti o navedenom problemu, pružanja savjeta otvaranjem besplatne info linije za pružanje informacija o racionalnom korištenju energije u kućanstvima s ciljem smanjenje troškova, provedba mjera energetske učinkovitosti te razvoja smjernica za korištenje subvencija za provedbu mjera energetske učinkovitosti. Kroz Program je moguće ostvariti subvencije za različite mjere poput uvođenja sustava centralnog grijanja, izvođenja toplinske izolacije zidova, krovova i slično. Za provedbu Programa korišteni su sljedeći izvori financiranja: Državni proračun, Ministarstvo zdravstva, Lokalni proračuni, opskrbljivači energijom (uvedena zakonska obveza ulaganja u energetsku učinkovitost i smanjenje emisije CO2 od travnja 2013. godine) i vlastita sredstva korisnika.

Rezultati nisu izostali, a koliko je provedba Programa ustvari bila uspješna najbolje govore same brojke. Od 2001. godine, kroz Program Toplo i ugodno, pruženi su savjeti o energetskoj učinkovitosti za 80 000 kućanstava, realizirano je više od 65 000 mjera energetske učinkovitosti u 41 000 objekata. Provedba Programa rezultirala je smanjenjem emisije CO2 od 678,327 t, odnosno godišnje uštede iznose oko 17,452 t CO2.
Provedba Programa rezultirala je investicijama većim od £30 milijuna u povećanje energetske učinkovitosti kućanstava od čega je udio vlastitih sredstva građana samo 10% ukupne vrijednosti realiziranih investicija.

Kao i kod većine ovakvih i sličnih projekata prvi koraci se kreću u smjeru podizanja razine svijesti o postojanju energetskog siromaštva i načinima njegovog suzbijanja te pružanjem savjeta građanima u provedbi mjera energetske učinkovitosti. Budući da već postoje razvijeni programi za borbu protiv navedenih problema koji imaju razvijene mjere i provedbene aktivnosti može se zaključiti da su navedeni programi, kao što je i opisani Program Toplo i ugodno, pravi primjer za rješavanje problema energetskog siromaštva koji bi trebalo slijediti.

Više informacija o Programu potražite na službenoj stranici:http://www.severnwye.org.uk/contact.html

www.regea.hr

Materijali