Ulaz za korisnike

Brava na vratima s hidrauličkim prigušenjem

|
Brava na vratima s hidrauličkim prigušenjem
 
Brava na vratima s hidrauličkim prigušenjem
Brava na vratima s hidrauličkim prigušenjem

Prema EU normi 18263-4 brava na vratima s hidrauličkim prigušenjem predstavlja uređaj za automatsko zatvaranje vrata. U opruzi se kod otvaranja vrata (pokret koji napravi krilo vrata) akumulira potrebna energija. Ta energija potiče automatsko zatvaranje vrata odmah nakon oslobađanja krila vrata, pri čemu je kretnja zatvaranja hidraulički kontrolirana i prigušena.

Materijali