Ulaz za korisnike

Brava za zatvaranje

|
Brava za zatvaranje
 
Brava za zatvaranje
Brava za zatvaranje

Brava za zatvaranje ima više pozicija zatvaranja. Pojedine pozicije za zatvaranje podižu se stupnjevitim ključem, tako da se zapor može pokretati. Tako ovakve brave imaju znatno više mogućnosti zatvaranja od drugih brava.

Materijali