Ulaz za korisnike

Breza

|
Breza
 
Breza
Breza

svijetlo, relativno mekano drvo, koje se često koristi za proizvodnju parketa. Čvrstoća drveta breze može se usporediti s onom od trešnje. Optički je breza vrlo slična javoru, jedino je brezov parket znatno jeftiniji od javora.

Materijali