Ulaz za korisnike

Britanci i Maltežani zainteresirani za projekt gradnje hotela Šibenik

|
Ova slika trenutno nije pronađena
 

HRVATSKA - U sklopu kvalifikacijskog postupka stigle su prijave 'Dr. Teufel and Associates Ltd' iz Britanije i 'NCP-Alpine Holding Ltd Malta'

Nakon što stručno povjerenstvo pregleda dokumentacije, sastavit će se zapisnik na engleskom i hrvatskom jeziku te dostaviti podnositeljima prijava do 28. veljače 2007. Nakon toga, točnije 16. ožujka 2007., prijave će biti ocijenjene te će kvalificiranima biti dane upute o natječajnom postupku. Grad Šibenik namjerava realizirati greenfield turistički projekt hotel Šibenik na način da izabere privatnog partnera koji će po modelu BOT (Build-Operate-Transfer) preuzeti odgovornost za projektiranje, financiranje, izgradnju i upravljanje objektima i sadržajima projekta. Projekt će se realizirati na poluotoku Mandalina, u neposrednoj blizini središta Šibenika. Projektom je na lokaciji veličine 56.000 četvornih metara dopuštena izgradnja hotela do 400 kreveta, te sportsko-rekreacijskih, trgovačko-poslovnih i drugih sadržaja. Lokacija budućeg hotela Šibenik graniči s budućom marinom kapaciteta do 400 vezova. Uz hotel Šibenik, Grad po istom modelu planira realizaciju turističkih projekata sedam atraktivnih lokacija u vlasništvu javnog sektora. Projekt još uključuje istraživanje, konzervacije i turističke afirmacije šibenskih tvrđava - Sv. Nikole, Sv. Mihovila, Sv. Ivana i tvrđave Šubićevac, gradnju jednog od najvećeg sportsko-rekreacijskog kompleksa u Hrvatskoj na prostoru vojarne Bribirskih knezova, te gradnju hotela, turističkih vila i marine sa 200 vezova te pratećih sadržaja na otoku Obonjanu, na površini od oko 545.000 četvornih metara. Ulagačima će se ustupiti pravo građenja ili će im dati koncesije za spomenute lokacije na 50 godina. Privatni partner preuzima odgovornost za financiranje projektiranja, izgradnju i upravljanje objektima, a nakon isteka dogovorenog roka objekti će bez naknade ili uz minimalnu naknadu biti vraćeni na upravljanje gradskoj upravi. Privatnim partnerima dodijelila bi se prava na komercijalno korištenje turističkih sadržaja.

Više o ovoj temi na www.Poslovni.hr

Materijali