Ulaz za korisnike

Brtveni materijal u priključnim fugama

|
Brtveni materijal u priključnim fugama
 
Brtveni materijal u priključnim fugama
Brtveni materijal u priključnim fugama

Brtveni materijal u priključnim fugama - Fuge između okvira blende i građevinske supstance mora biti nepropusna za kišu, prolaz topline, zvuka i zraka, iako je brtvljenje konstantno izloženo djelovanju vanjskih utjecaja (vjetar, temperature i sl.) . Iz tog razloga se koriste pjene, brtvene mase za uštrcavanje, mineralna vlakna, kao i trajno elastične i predkomprimirane brtvene trake.

Vanjsko brtvljenje se s vanjske strane mora postaviti tako bude garantirana sigurnost od prodora vlage iza brtvljenja. Kao zaštita služe elastični brtveni materijali, mase za uštrcavanje i pokrivni profili od materijala postojanih na utjecaje atmosferilija (drvo, plastika…) Brtvene mase za uštrcavanje su izrazito postojanje na djelovanje atmosferilija, neosjetljive na djelovanje sunčeva zračenja te izjednačavanju kretanje materijala i do 25% normalne širine fuga. Brtveni materijal se mora polagati zajedno s stražnjim punilom (odstojna traka), kako bi se ograničila dubina fuge. Kao iskustvena formula za mogući poprečni presjek fuga kod brtvenih materijala za uštrcavanje služi činjenica da debljina brtvenog materijala treba iznositi polovinu širine fuge.

Preostali šuplji prostor iza vanjskog pokrivanja mora se popuniti u cilju poboljšanja toplinske izolacije. Pjene za uštrcavanje dobivaju na volumenu te stvaraju tlak između građevinske supstance i prozorskog elementa. Kod nedovoljne pažnje može doći do deformacije dijelova okvira. Trajnoelastične brtvene trake od impregnirane pjene se mogu dobiti u rolama različitih širina i dužina. Po širini se mogu postavljati točno prema postojećoj širini fuga. Predkomprimirane trake za fuge se ugrađuju predkomprimirane na 15% njihovog poprečnog presjeka te se istežu nakon ugradnje u punoj veličini. S predkomprimiranim trakama se izjednačavaju normalna kretanja materijala pri različitim temperaturama. Pokrivanje s unutranje strane podliježe optičkim i estetskim kriterijima te se u pravilu izvodi materijalima za uštrcavanje ili pokrivnim lajsnama.

Materijali