Ulaz za korisnike

Brtveni materijali

|
Brtveni materijali
 
Brtveni materijali
Brtveni materijali

Brtveni materijali se sastoje od uobičajenih građevinskih brtvenih traka, brtvenih materijala u spreju (silikonski brtveni materijali, akrilatni, polisulfidni i poliuretanski brtveni materijali) a na raspolaganju stoje i trajno elastične, predkomprimirane brtvene trake (VK-trake).

Materijali