Ulaz za korisnike

Brtvljenje građevinskih objekata

|
Brtvljenje građevinskih objekata
 
Brtvljenje građevinskih objekata
Pojam brtvljenje objekata proteže se i na dijelove područja toplinske izolacije i zaštite od vlage. Područje toplinske izolacije obrađeno je u zasebnom poglavlju.

U ovoj rubrici „ brtvljenje objekata“ bit će prije svega obrađeni zaštita od vlage i nepropusnost za vjetar. Osim krova, koji kao zaštita od atmosferilija,samo po sebi razumljivo,mora biti vodonepropustan, postoje na i u kući i druga područja koja se moraju zaštiti od vlage:

- Vanjski zidovi u području podruma - Mjesta ugradnje prozora - Nadogradnje

Pogodna sredstva za brtvljenje su ljepenke, premazi, mase za brtvljenje, folije, pjene i sl. Pobliže informacije mogu se naći pod pojedinačnim sredstvima za brtvljenje.

Građevinski kartoni

Građevinski karton i papir nalaze svoju primjenu najčešće prilikom gradnje krova i kod laganih građevinskih konstrukcija, kako bi se polja između drvenih nosača , koji preuzimaju izolaciju, zatvorila tako da budu nepropusna za vjetar. Kao donja krovna ljepenka moraju biti kratkoročno i vodonepropusni, kako bi spriječili prodor kiše za vrijeme radova na krovu. Kasnije bi morali zadržavati nalete snijega; osim toga građevinski karton odbija i prašinu.

Građevinski karton uglavnom sadrži uz celulozu (= papir) i dodatke, koji se brinu za osobine u smislu odbijanja odnosno zadržavanje vode. Osim voska i parafina mogu se također nanositi i plastične mase ili bitumen. Sredstva za zaštitu od vatre kao i sredstva za zaštitu od pojave plijesni i gljivica mogu biti također opcija.

Građevinski karton koji ima kontakt sa zrakom unutarnjih prostora morao bi sadržavati što prirodnije dodatke. Kartoni se postavljaju i kao zaštita od klizanja kod zasipavanja podnih obloga .

Bitumenski premazi

Bitumenski premazi omogućuju brtvljenje vode koja nije pod tlakom.Isto tako su pogodne za brtvljenje ili popravke kartonskih dijelova krova ili kao zaštita drveta i metala.

Debeli slojevi premaza od bitumen-kaučuka formiraju nakon sušenja vrlo rastezljivu „ foliju“.Ta osobina iste razlikuje od svih ostalih bitumenskih premaza, uobičajenih na tržištu.

Pogodni su i za brtvljenje vanjskih zidova podruma, a služe također i za saniranje krovnih površina,za zaštitu metala, za brtvljenje kupaona i tuš-kabina prije polaganja keramičkih pločica. Bitumen-latex-premazi se koriste za brtvljenje neožbukanih vanjskih zidova, kod kojih postoji opasnost od pucanja. Nanose se u slojevima debljine 7 mm, premošćuju pukotine do 2 mm i trajno ostaju vrlo elastični i vodonepropusni.

Bitumenski proizvodi se ne preporučaju za uporabu u unutarnjim područjima, jer nije isključeno postojanje supstanci koje izazivaju rak. Bitumen se dobiva destilacijom iz sirove nafte.( vidi također: bitumenska ljepila).

Drenaža

Pod drenažom su obuhvaćene sve mjere koje omogućuju i olakšavaju otjecanje vode . Drenaža je prije svega neophodna na neporoznom tlu, tlu od ilovače. Bez drenaže bi voda iz tla od ilovače pritiskala zidove te prije ili kasnije dovela do oštećenja. Drenaža se ugrađuje tako što se na neporozno tlo ugrađuju perforirane cijevi s laganim nagibom.Cijevi se oblažu vlaknenim materijalom npr. kokosovim vlaknima , koja služe kao zaštita od prodora komadića zemlje. Te cijevi se polažu u šljunčanu posteljicu oko građevinskog objekta. Neophodan nagib mora biti najmanje 0,5 %.

Brtvene mase za fugiranje

Brtvene mase za fugiranje služe za zatvaranje fuga, koje nastaju spajanjem građevinskog materijala (npr. rigip-ploče, betonski gotovi elementi, kutije za rolete i sl.) Tako se postiže bolja postojanost za vjetar i atomsferilije ili se sprečava prodor prljavštine u fuge. Za brtvljenje fuga se danas umjesto brtvenih masa za fugiranje sve više koriste jednostavne “građevinske pjene”. Pri tome je važno napomenuti da se građevinska pjena često skuplja te tako gubi svoja brtvena svojstva.

Brtvene mase za fugiranje proizvode se na bazi akrilata i silikona, “thiokol”, PUR i ulja(=kit) Osim toga se kao brtvene mase za fugiranje koriste i pjene za montažu ( ili bolje rečeno zlouporabljuju se). Ove posljednje se koriste prije svega za šire fuge. Sve do početka 80-tih godina koristile su se brtvene mase za fugiranje s velikim udjelom otrovnog PCB-a.

Uz njegovu pomoć mase ostaju elastične. I danas se još saniraju iz tog razloga mnoge škole, ali i ostali objekti ( prije svega oni iz gotovih betonskih elemenata). Nove brtvene mase za fugiranje više ne sadrže PCB. One su elastične zbog polimera koji nastaju umreženjem silikona ili akrilata,te nije potreban omekšivač kao dodatni materijal.

Filter-ploče

Vidi drenažne ploče i brtvljenje objekata.

Pjene za montažu

Pjene za montažu predstavljaju omiljeno pomoćno sredstvo za popunjavanje šupljina, za brtvljenje pukotina na zidovima te za zatvaranje većih fuga.

Upute za primjenu

Postoje jednokomponentne i dvokomponentne pjene, kojima se rukuje na različiti način. Generalno se pjene za montažu prodaju u obliku spreja. Većina pjena sadrži ekstremno otrovne izocijanate, koji iz tekućih temeljnih supstanci tvore čvrste poliuretan(PUR) pjene. Zato je prilikom uporabe indiciran krajnji oprez, najbolje moguäe provjetravanje te öesti prekidi rada uz izlazak na vanjski zrak. Neizostavno izbjegavati udisanje i kontakt s kožom. Zbog svoje sklonosti ka skupljanju pjene za montažu nisu pogodne kao toplinska izolacija. Opasni sastojci

Sadržani izocijanati su dijelom svrstani u kategoriju izazivača tumornih oboljenja.

Zaključak

Pjene za montažu nisu univerzalni proizvodi , koji se brzo mogu ubrizgati u svaki otvor ili fugu. Primjena mora biti kontrolirana,, štedljiva , vodeći pri tome računa o najstrožim sigurnosnim propisima.

Zatezne folije

Folije služe kao zaštita od vlage, koriste se kao izolacija perimetra, za ravne krovove, kao blokada za prolaz pare te se polažu između estriha podne obloge. Ta folija znači u užem smislu te riječi ne samo da je ona vodootporna već je i paronepropusna, jer je većina folija od plastičnih masa trajno vodopropusna za vlagu u obliku pare. Specijalne plastične mase međutim ne propuštaju vlagu, primjerice takozvani polivinildenklorid. Taj materijal je srodan PVC-u te se mora dodavatii drugim plastičnim masama i aditivima.

Njegovo stvarno svojstvo blokade dovoljno je za više namjena. Već prema mogućnostima dajte prednost što je moguće više ekološkim varijantama kao bitumenirani karton ili PE-folije.

Zatezna podljepenka

Zatezna podljepenka se postavlja direktno na rogove krova i služi za sprečavanje prodora prašine i nanosa snijega. Za vrijeme faze građenja ali i za vrijeme popravaka podljepenka mora izvjesno vrijeme imati i svojstvo odbijanja vode i vlage. Pri tome ona ispunjava važnu građevinsko-tehničku funkciju, jer kada se iz objekta ne eliminira difuzijska vlaga, oštećenja su već predprogramirana.

Podljepenka se uglavnom sastoji od PE-folije s vlaknenim pojačanjima. Folije se pri tome u pravili postavljaju tako da između folije i ispod postavljenje toplonske izolcije ostane oko 2 cm „stražnje ventilacije“ Ukoliko se ta „zona stražnje ventilacije“ispunjava izolacijskim materijalima u korist bolje toplinske izolacije, onda podljepenka mora biti difuzijski propusna, kako bi se izbjegla oštećenja nastala prodorom vode.

Akrilne brtvene mase

Akrilne brtvene mase su brtvene mase otporne na djelovanje atmosferilija namjenjene za primjenu s malo kretanja i opterećenja. Za razliku od silikonskih masa mogu se premazivati i tapacirati.

Koriste se primjerice za fuge na zidovima i stubama, za sanitarne instalacije, površine prekrivene pločicama, priključne fuge u suhoj gradnji kao i za gipsane ploče I kutije za rolete. Sušenje iznosi 1-2 mm po danu pod normalnim uvjetima, pri nižim temperaturama i povećanoj vlažnosti zraka znatno manje.

Postojanost akrilnih brtvenih masa se bazira na polimerzaciji akrilata. “Polimerizacija” znači kemijsko umreženje pojedinačnih molekula. To opet znači da prilikom sušenja akrilata pod normalnim uvjetima nastaju unutar nekoliko dana trajne plastične mase ( akril-smole ili poliakrilati).

Upute za uporabu

Akrilne brtvene mase se prodaju u pravilu u kartonskoj ambalaži, koja odgovara ručnim ili pneumatskim pištoljima, koji se uobičajeno mogu naći na tržištu. Uz pomoć tih pištolja se brtvene mase nanose, već prema detaljnim uputama pojedinih proizvođača, na fuge. Već nakon prvog formiranja filma masa se može izravnavati ili strukturirati.

Preporuča se rad isključivo uz kontinuirani dotok svježeg zraka; zabranjeni su otvoreni izvori vatre, pušenje, izvori zapaljenja; također je zabranjeno prskanje. Preporuča se uporaba zaštitnih rukavica I kreme za ruke.

Opasni sastojci

Akrilati mogu predstavljati prilikom obrade opasnost za radnika. Isto tako još ne stvrdnuti akrilati mogu izazvati neugodno iritirajuće djelovanje. Gotovi, stvrdnuti akrilati međutim ne predstavljaju više opasnost po zdravlje . Uglavnom se apsorbiraju preko kože i pluća. Kako akrilati već pri vrlo niskim koncentracijama imaju izraziti miris,posjeduju tzv.”integrirano upozoravajuće djelovanje” , koje je posebno važno pri kućnoj uporabi. Čim taj miris postane Neogodan treba ga odmah shvatiti ozbiljno.

Zaključak

Općenito se kod akrilata radi o štetnim osnovnim supstancama. Zato se akrilati koriste samo u prilikama kada primjena drugih brtvenih masa nije moguća. Stare, već povezane i očvrsle akrilne brtvene mase ne predstavljaju nikakvu opasnost.

Zavarne ljepenke

Zavarene ljepenke( ali i ljepenke koje se lijepe, krovne ljepenke) proizvode se ili iz plastičnih masa (visokopolimerizirane ljepenke), bitumen ili iz mješavine tih materijala.Koriste se za brtvljenje ravnih krovova. Brtvene ljepenke se koriste kao “mekana brtvila” pretežito na ravnim ili blago nagnutim krovovima, u području između 0 i 5 stupnjeva nagiba, Rijetko se koriste za velikoplošno ljepljenje pri nagibima od 20 stupnjeva.

Kao podoga je potrebna uvijek zatvorena površina , koja se može sastojati iz stabilnih izolacijskih ploča. Tako je moguća uporaba na svim nosivim konstrukcijama , na betonskim,drvenim ili čeličnim trapeznim krovovima. U pravilu su bbrtvene ljepenke paronepropusne te je zato za njih potrebna blokada prolaza pare ili dovoljan broj krovnih odzračivača.

Kao alternative mekanim krovnim brtvenim ljepenkama na ravnim krovovima mogu se koristiti rauzličiti metalni krovovi , npr. cink ili bakreni žlijebni krovovi, aluminijski ili čelični trapezni limovi kao i kasetni limovi itd. Krovne ljepenke se razlikuju prema osnovnim materijalima , točan udio na tržištu nije poznat, ali tradicionalno se u Njemačkoj najviše koriste polimerbitumenske ljepenke.

Brojne ljepenke od plastičnih masa kao i sve polimer-bitumenske ljepenke predstavljaju višeslojni proizvod. Osim glavnog materijala kaširaju se dodatni slojevi i vlakna ili se dodaju folije, u cilju poboljšanja tehničkih karakteristika.

Najčešći dodaci su:

- Zasipavanje škriljcem ili drugim mineralima kao zaštita od svjetlosti polimerbitumenskih ljepenki; - Staklena ili poliesterska rešetkasta vlakna u cilju poboljšanja čvrstoće na pucanje, u pravilu se postavlja u ljepenku; - Staklena ili poliesterska vlakna kao mehanička zaštita, koja se ukašira na unutarnju stranu ljepenke; - Metalne folije kao umetak u cilju poboljšanja paronepropusnosti - Rubne ljepljive trake za spajanje ljepenke, uglavnom sa zaštitnim folijama koje se skidaju potezanjem.

Tehnike učvršćivanja

Učvršćivanje ljepenke na ravni krov ili na izolacijski sloj ovisi uglavnom o tome, hoće li se na ljepenku postavljati dodatnoopterećenje, npr. šljunčani krov ili ozelenjeni krov. Ljepenke bez dodatnog opterećenja se moraju zavariti na krov, zalijepiti ili učvrstiti mehanički, za ljepenke s dodatnim opterećenjem je dovoljno međusobno ljepljenje naslaga ljepenke .

U principu se tehnike učvršćivanja razlikuju prema:

- velikoplošno bitumenozno zavarivanje bez ljepila (polimerbitumenske ljepenke) - velikoplošno ljepljenje specijalnim ljepilima - ljepljenje u formi traka poliuretanima (PIB) ili specijalnim ljepilima - postavljanje i međusobno ljepljenje otapalima ili varenje vrućim zrakom, kontaktnim ljepilom ili ljepilom.

Kako krovna ljepenka nema kontakt s unutarnjim zrakom, vrsta uporabljenog materijala irelevantna je po ljudsko zdravlje. Međutim s ekološkog aspekta aspekta gledano, uporabljeni osnovni materijali u nedostatku su u usporedbi s opekom, kamenom ili drvetom, koji se također mogu koristiti za pokrivanje strmih krovova.

Prilikom odabira materijala bi investitor svakako trebao voditi računa o materijalaima bez PVC-a. PVC je problematičan kako u proizvodnji tako i u zbrinjavanju otpada. Neki proizvođači PVC-ljepenke istu kasnije i otkupljuju, ali već samo razdvajanje ljepenke od podloge, što je zadatak investitora, predstavlja veliki problem.

Materijali