Ulaz za korisnike

Bruto osnovna površina

|
Bruto osnovna površina
 
Bruto osnovna površina
Bruto osnovna površina

Bruto osnovna površina (BOP) predstavlja sumu osnovnih površina svih katova jedne zgrade. Podjeljena je na konstrukcijsku osnovnu površinu (KOP) i neto osnovnu površinu (NOP).

Materijali