Ulaz za korisnike

Brza zamjena rashladnog sredstva R-22

|
Brza zamjena rashladnog sredstva R-22
 
Brza zamjena rashladnog sredstva R-22
Još uvijek je kod trgovina maloprodaje živežnih namirnica, odnosno u njihovim rashladnim uređajima masovno u uporabi rashladno sredstvo R22, no tome će uskoro doći kraj. Sukladno novoj EU-uredbi od 2010. bit će zabranjena njegova proizvodnja

Maloprodaja živežnih namirnica nalazi se pred velikim zadacima: Do početka 2010. g mora zamijeniti jako rašireno halogeno rashladno sredstvo R22 (kloroflorometan) u rashladnim uređajima plinom koji nije ozonski štetan i ponovna opremanja bi trebala započeti što prije. No, koje se rashladno sredstvo nudi kao supstitut? Moguća su različita rješenja. Velike prednosti pruža ponuda od strane Epta Deutschland. Stručnjak za rashladnu tehniku izvršit će potrebne promjene kod R 22-rashladnih uređaja i opskrbit će ih s R422D – rashladno sredstvo koje nudi DuPont, a nudi napredak u smislu kvalitete. Zahvaljujući kratkoći ponovnog opskrbljivanja i potrebnih promjena nije potrebno prekinuti pogon dotičnog tržišta.

Aternativa za halogena rashladna sredstva

Još uvijek je kod trgovina maloprodaje živežnih namirnica odnosno u njihovim rashladnim uređajima masovno u uporabi rashladno sredstvo R22, no tome će uskoro doći kraj. Kao djelomice halogeni floroklorougljikohidrat (H-FCKW) ovo je rashladno sredstvo ozonski štetno i od 2010. bit će zabranjena njegova proizvodnja sukladno novoj EU-uredbi.

Prema procjenama Epte danas oko 25 % rashladnih uređaja koristi za svoj pogon R22. Vremena za promjenu nema puno, pogotovo stoga što se, prema podacima proizvođača rashladnih sredstava DuPonta, proizvodnja tog rashladnog sredstva neće obustaviti početkom 2010., već tijekom 2009. Stoga se može računati da će rashladnog sredstva R22 biti sve manje, te da će uslijed njegovog manjka doći i do poskupljenja. Osim toga postoji i mogućnost računanja na štete i zastoj u radu rashladnih uređaja uslijed manjka i dužeg vremena isporuke.

Od 1. siječnja 2010. za postojeće uređaje smjet će se koristiti samo još reciklirani R22. Rješenje problema je naravno u pravovremenoj zamjeni rashladnog sredstva, što je moguće, a obavlja se jednostavno i brzo kod postojećih rashladnih uređaja. Rješenje koje nudi Epta Deutschland je rashladno sredstvo R422D, koje DuPont proizvodi pod markom ISCEON M029. Ovo rashladno sredstvo kojim se lako rukuje H-FKW, ne posjeduje potencijal za razgradnju ozona i prikladno je za jednostavno, brzo i u pogledu troškova efikasno ponovno opremanje R22-rashladnih uređaja.

Mali troškovi ponovne opskrbe

Ponovna opskrba odvija se brzo i ne zahtjeva zatvaranje postojećeg tržišta. Zamjena rashladnog sredstva može se u potpunosti izvršiti unutar jednog dana – prebacivanje na rashladno sredstvo ISCEON M029 (R422D). A sve se može izvršiti kod uključenog pogona, tako da nije potrebna nikakva organizacijska potrošnja, primjerice za skladištenje živežnih namirnica za vrijeme izmjene rashladnog sredstva, te se stoga dućan ne treba ni zatvarati. Roba ne gubi na kvaliteti. U pravilu nisu potrebne ni tehničke promjene u postrojenju kao izmjena ekspanzijskih ventila ili zamjena upotrijebljenog tipa ulja kod zamjene R22, budući da se to H-FKW-rashladno sredstvo dobro podnosi s upotrijebljenim mazivom.

Od čega se sastoji tipična zamjena:

● rashladna mjesta se prisilno hlade (rashladni međuspremnik)

● usisavanje rashladnog sredstva

● provjera brtvljenja

● zamjena brtvljenja magnetnih ventila

● zamjena filtarskih sušilica

● evakuacija uređaja

● punjenje uređaja s R422D, provjera razine ulja

Vrijeme prebacivanja rashladnog kruga (kako kod normalnog tako i kod dubokog hlađenja) na pogon s R422D iznosi u pravilu oko pet sati. Sljedeći dan potrebna je kontrola. Zamjena brtvljenja magnetnih ventila i zamjena filtarskih sušilica odvija se bez daljnjih građevnih promjena. Velika prednost u odnosu na rashladno sredstvo R404A koje se također može upotrijebiti kao alternativa prema R22: Kod R404A moraju se u slučaju primjene zamijeniti svi ekspanzijski ventili. Isto tako potrebni su zamjena strojnog ulja i višestruka zamjena filtarskih sušilica.

Nadalje, potreban je naknadni obračun ukapljivača i cjevovoda – u nepovoljnim slučajevima se čak ti dijelovi moraju i zamijeniti. Kod rashladnog sredstva R422D otpada taj rashod. Nadalje, R422D skuplja veći broj bodova u odnosu na R404A upravo zbog niskog global warming potentiala (GWP), on iznosi 2230 – u odnosu na 3260 kod R404A. Na taj način R422D time više štiti klimu.

Učestalost ispitivanja brtvljenosti ovisi o količini punjenja rashladnog sredstva u svakom rashladnom krugu. Kod uređaja koji nemaju više od tri kilograma količine punjenja nije potrebna provjera. Od tri do trideset kilograma provjera se mora vršiti jedanput godišnje, a od 30 do 300 kilograma svakih šest mjeseci

Mali gubici snage

Zamjensko rashladno sredstvo R422D ima slična rashladna svojstva kao R22, tako da se zamjena odvija bez gubitaka snage. Naprotiv, u trendu je smanjenje potrošnje struje za kompresore. Potvrđuju to istraživanja koje je tvrtka Epta provela kod različitih uređaja u maloprodaji. S obzirom na udio troškova do 60 % koji kod jedne LEH-podružnice otpada samo na hlađenje živežnih namirnica, ušteda energije nije čimbenik koji se smije podcijeniti. Osim toga, temperature tlačnog plina manje su za oko 15 K, tako da su kompresori izloženi niskoj termičkoj opterećenosti.

Isplativa zamjena

Trgovina na malo nalazi se u odnosu na uvođenje novih, ekološki podnošljivih rashladnih sredstava u odlučujućoj fazi. Sada je u uporabi oko 500 postrojenja (uređaja) samo od Epte koja hlade s R22. Pravodobna zamjena i prebacivanje na R422D isplati se, jer neće biti moguće sve te uređaje prebaciti u posljednji trenutak.

Nova EU-uredba zahtjeva provjeru brtvljenosti

Mnogi trgovci na malo već imaju u uporabi druga nehalogena rashladna sredstva kao florougljikovodična (FKW) - R404A, R134A, R407C i R422. Budući da nemaju potencijal za ozonsku razgradnju (ODP=0), nije potrebna njihova zamjena, no zakonodavac je i za FKW predvidio novu regulaciju, a uredba je stupila na snagu 4.7.2007. Prema EU-uredbi 842/2006 vlasnici uređaja su obvezni rashladne kružne tokove kod FKW-rashladnih tehničkih uređaja redovito provjeravati u pogledu brtvljenosti.

Učestalost ispitivanja brtvljenosti ovisi o količini punjenja rashladnog sredstva u svakom rashladnom krugu. Kod uređaja koji nemaju više od tri kilograma količine punjenja nije potrebna provjera. Od tri do trideset kilograma provjera se mora vršiti jedanput godišnje, a od 30 do 300 kilograma svakih šest mjeseci. Kod rashladnih optoka s više od 300 kilograma količine punjenja, kao primjerice u velikim kupovnim centrima, provjere brtvljenosti odvijaju se svaka tri mjeseca, dakle, četiri puta godišnje.

Spremnost za nove tehnologije

Tvrtka Epta Deutschland pripremila se kao dobavljač rashladnih sredstava za nove tehnologije. Poduzeće zamjenjuje halogeno rashladno sredstvo R22 sredstvom R422D koje nije ozonski štetno kod postojećih rashladnih uređaja u maloprodaji u roku od nekoliko sati. Alternativa za zamjenu kroz R422D bio bi prelazak na nove rashladne uređaje koji rade na rashladno sredstvo CO2 koje je potpuno ekološki prihvatljivo. Već i kod tog rashladnog sredstva Epta se dokazala u pogledu inovacije: Tako je poduzeće opskrbilo prvi LEH-prodajni centar u SRNJ, naime jednu podružnicu Aldi Süd, s odgovarajućim transkritičnim CO2 -uređajem za normalno i dubinsko hlađenje.To rashladno-tehničko rješenje stavljeno je u pogon u kolovozu 2006.

Transkritični CO2 - uređaj

Posebnost rashladnog uređaja Epte je da radi prema načelu transkritičnog CO2 – procesa. Kritična točka rashladnog uređaja znači da upravo u toj točki ne postoji egzaktna definicija agregatnog stanja. Kod vanjske temperature od oko 28º C u kružnom toku ukapljivača postižemo kritičnu točku od 31º C. Regulacija postrojenja se podešava tako da se ta točka jasno preskače, a time jednoznačno dolazi do uspostavljanja transkritičnog stanja. Tlačno stanje rashladnog sredstva u načelu je veće od uobičajenih rashladnih sredstava. Zimi u ukapljivaču prevladavaju tlakovi od oko 50 do 60 bara. A ljeti, kada je uređaj transkritičan, dakle kada radi iznad kritične točke, tlakovi iznose 80 do 100 bara. U transkritičnom pogonu rashladno se sredstvo u vanjskom uređaju ne razrjeđuje, već se rashlađuje plin.

Zamjensko rashladno sredstvo R422D ima slična rashladna svojstva kao R22, tako da se zamjena odvija bez gubitaka snage. Naprotiv, u trendu je smanjenje potrošnje struje za kompresore. Potvrđuju to istraživanja kod različitih uređaja u maloprodaji

Epta je do 1998. radila na razvoju transkritičnih CO2 –uređaja i dovela ih je uključujući specifične konstrukcije komponenata uređaja kao što su cjevovodi, hladnjaci u prostorijama, vanjski ukapljivači i ventili, do tehnološke zrelosti i tržišne sposobnosti.

Zaključak:

Nakon prve instalacije kod Aldi-Süd prošle godine, već je realizirano puno daljnjih projekata s CO2 –rashladnom tehnikom. Uspješno uvođenje CO2 –transkritičnog postrojenja u realnom trgovačkom svijetu pokazuje: Moguće je prelaženje na nove, ekološki prihvatljive uređaje. Trend će se sastojati u tome da će se u novim podružnicama maloprodaje više koristiti CO2 –rashladni uređaji, dok će se kod postojećih R22-uređaja halogenizirano rashladno sredstvo zamijeniti za FKW-rashladno sredstvo kao što je R422D.

Izvor: www.masmedia.hr

Materijali