Ulaz za korisnike

Bubrenje odnosno stezanje (unutarnji zidovi)

|
Bubrenje odnosno stezanje (unutarnji zidovi)
 
Bubrenje odnosno stezanje (unutarnji zidovi)
Bubrenje odnosno stezanje (unutarnji zidovi)

Kao bubrenje i stezanje se označavaju izmjene volumena i dužine kao i istezanja usljed preuzimanja i otpuštanja vlage. Ovi fizikalni procesi su reverzibilni. Stezanje daje više razloga za razmišljanje, jer pri tom procesu nastaju vlačna naprezanja koja omogućuju nastanak pukotina

Materijali