Ulaz za korisnike

Čelične cijevi (plinovodi)

|
Čelične cijevi (plinovodi)
 
Čelične cijevi (plinovodi)
Čelične cijevi (plinovodi)

Unutarnji plinski vodovi sastoje se uglavnom od crnih (nepocinčanih) čeličnih cijevi s vanjskim antikorozionim premazom. Zavareni spojevi cijevi izvode se isključivo zavarivačima s atestom za varenje cijevi.

Navoji kod spojeva vijcima se izvode prema normi 2999-1

Materijali