Ulaz za korisnike

Čelične krovne konstrukcije

|
Čelične krovne konstrukcije
 
Čelične krovne konstrukcije
Čelične krovne konstrukcije

Čelične krovne konstrukcije - Kod nagnutog krova je konstrukcija određena tlocrtom, oblikom krova, nagibom krova i namjenom uporabe krovnog prostora.

Uobičajene su drvene konstrukcije (rogovi, žlijebne grede) i krovni elementi. Mogući su i velikoplošni gotovi betonski dijelovi za masivne krovove (porozni beton, lagani beton).

Materijali