Ulaz za korisnike

Čelični radijatori

|
Čelični radijatori
 
Čelični radijatori
Čelični radijatori

Čelični radijator (prema EU normi 4703-1) sastoji se od pojedinačnih članaka; za proizvodnju se režu dva krila od čeličnog lima, te se zatim spajaju međusobno varenjem. Čelični radijatori imaju ograničen vijek trajanja zbog opasnosti od korozije. Nisu certificirani za parno grijanje. Već prema potrebnoj snazi grijanja članci radijatora se spajaju u blokove. Svaki radijator ima kao priključak na mrežu cjevovoda desni unutarnji navoj i na drugoj strani lijevi unutarnji navoj. Ti priključci imaju odgovarajući čep za ventil radijatora i vijčani navoj povratnoh hoda. Blokovi od ca.20 članaka radijatora isporučuju se zavareni. Ukoliko su potrebni blokovi s više od 20 članaka, isti se izrađuju od pojedinačno zavarenih blokova te se međusobno spajaju vijcima.

Materijali