Ulaz za korisnike

Celuloza

|
Celuloza
 
Celuloza
Celuloza

Celuloza je polazna supstanca za proizvodnju papira, kemijskih vlakana (acetatna vlakna, viskoza) i celuloznih derivata (celulozni eter, celulozni ester). Celuloza se dobiva iz drveta, ali i iz slame, bambusa i ostalih biljnih materijala.

Celulozni izolacijski materijal sastoji se od usitnjenog starog papira. Sortirane dnevne novine se strojno usitnjavaju te se istovremeno impegniraju mineralnim solima (borne soli), kako bi se krajnji proizvod zaštitio od truljenja i požara. Tako uz relativno mali utrošak energije nastaje termoizolacijski materijal u obliku pahuljica s izolacijskim svojstvima koja odgovaraju plutu, pjenušavom staklu ili ekpandiranom perlitu.

Celulozni izolacijski materijal koristi se kao izolacija za zasipavanje na stropovima i krovnim kosinama, pri čemu se celulozna vuna upuhuje specijalnim uređajima u šupljine, tako da se prilikom brižljive obrade stvara kompaktan izolacijski sloj. Isto tako se celuloza koristi za izolaciju zidova u građenju drvenim okvirima.

Materijali