Ulaz za korisnike

Centralna priprema tople vode

|
Centralna priprema tople vode
 
Centralna priprema tople vode
Centralna priprema tople vode

Kod centralne pripreme tople vode pripremu tople vode za cijelu kuću preuzima samo jedan uređaj, obično povezan s uređajem za grijanje, odakle se transferira do pojedinačnih potrošača. Zagrijavanje vode se vrši u direktno ili indirektno zagrijavanim spremnicima tople vode preko izmjenjivača topline u obliku protočnog grijača u, pored, ispod kotla za grijanje ili neovisno o kotlu za grijanje, isto tako i u kombinaciji sa solarnim kolektorima i toplinskim crpkama kao i s priključkom na daljinsko grojanje.

U kombinaciji s kotlovima za grijanje uklapanje s rasporedom prvenstva osigurava da se u vrijeme potrošnje vode grijanje kratkoročno priguši. Kako bi se na potrošačkim mjestima relativno brzo mogla koristiti topla voda željene temperature, temperatura se u centralnom sistemu zagrijavanja vode, mora održavati na željenom nivou. Jedna mogućnost je stalna cirkulacija zagrijane vode, pri čemu se ona centralno naknadno zagrijava u grijaču vode, kako bi se pokrili toplinski gubici obilaznih vodova.

Kod klasične cirkulacije se u pravilu uz glavni vod instalira još jedan vod manjeg promjera. On je s jedne strane povezan s krajem glavnog voda, a s druge strane preko crpke s cirkulacijskim priključkom spremnika tople vode. Cirkulacijska struja transportirana preko crpke aktivira stalnu zalihu tople vode u cjelokupnom sistemu cjevovoda povezanih u kružnom toku.

Alternativna mogućnost je postavljanje cirkulacijskih vodova u toplovod (HF inliner): u tu svrhu se koriste fleksibilni plastični vodovi.

Materijali