Ulaz za korisnike

Četiri scenarija za budućnost interneta

|
Četiri scenarija za budućnost interneta
 
Četiri scenarija za budućnost interneta
Četiri scenarija za budućnost interneta

Jedan od scenarija razvoja interneta u sljedećih 15 godina, prema prognozi analitičara kompanija Cisco i Monitor Group, je da će njegova velika popularnost neće moći izdržati ogroman priljev informacija zbog tehničkih ograničenja

Prema prognozi razvoja interneta u sljedećih 15 godina, koji su pripremili analitičari kompanija Cisco i Monitor Group, njegova popularnost će postati toliko velika da ta mreža neće moći izdržati ogroman priljev informacija zbog tehničkih ograničenja.

Drugi od četiri moguća scenarija podrazumijeva da će granice interneta biti proširene, što znači da će za 15 godina korisnici u svijetu moći "izaći" na mrežu s velikog broja dostupnih uređaja i da će internet postati centar za pružanje usluga.

Prema trećem scenariju, internet će postati nesigurna mreža zbog sve većeg broja cyber napada. Očekuje se da će se pojaviti sigurnosnije alternative svjetskoj mreži, ali pristup njima neće biti jeftin.

Četvrta varijanta predviđa smanjenje brzine širenja interneta zbog nestabilne ekonomske situacije u nizu zemalja.

Analitičari dvije kompanije su tijekom pripreme izvještaja, koja je trajala oko godinu dana, uzeli u obzir utjecaj brojnih faktora na razvoj interneta, uključujući zakonske inicijative za reguliranje mreže, ulaganja u infrastrukturu i stupanj u kojem korisnici mogu prihvatiti moderne tehnologije.

Krenuli su od pretpostavke da će se u budućnosti broj korisnika interneta stalno povećavati, prije svega zbog većeg uključivanja stanovnika zemalja u razvoju i da će QWERTY tipkovnica prestati biti glavno sučelje za ulazak na mrežu.

Prema procjenama analitičara, samo upravljanja internetom u budućnosti neće pretrpjeti izmjene, dok će plaćanje pristupa internetu biti znatno drugačije.

www.bankamagazine.hr

Materijali