Ulaz za korisnike

Cijevni kolektori

|
Cijevni kolektori
 
Cijevni kolektori
Cijevni kolektori

Cijevni kolektori su solarni kolektori kod kojih je građevinski element koji apsorbira toplinu integriran u zrakopraznu, tlačno postojanu staklenu cijev. Kroz kolektorske cijevi ili struji neki medij nositelja topline ili u apsorberu cirkulira specijalna tekućina, koja isparava pri sunčevu zračenju, predaje svoju toplinu mediju nositelja topline, te se pri tome opet kondenzira ( Heat Pipe princip ).

Materijali