Ulaz za korisnike

Ciljevi protupožarne zaštite

|
Ciljevi protupožarne zaštite
 
Ciljevi protupožarne zaštite
Bitni ciljevi planiranja protupožarne zaštite
Prevencija nastanka požara i širenja vatre i dima, u slučaju nastanka požara mogućnosti njegovog učinkovitog gašenja, zaštita zdravlja i života ugroženih, ali i spasilaca stvaranjem zaštićenih putova za spašavanje u slučaju nužde, zatim zaštita supstance objekta, inventara, pogonskih uređaja, zaštita okoliša od otrovnih reakcijskih plinova.

Kako bi se ti ciljevi realizirali neophodno je voditi računa o različitim okvirnim uvjetima. Tu se osim koncepta uporabe ubrajaju i radni i pogonski procesi objekta) primjerice broj korisnika, učestalost i intenzitet posjeta, protok materijala u proizvodnji i slično) zatim geometrija objekta recimo površine, interna dostupnost i visina objekta. Planiranje mjesta za gašenja požara zahtijeva uzimanje u obzir graničnih razmaka prema susjednim objektima , povezivanje sa javnim prometnicama te pristupna površine za vatrogasne službe.

Bitan sastavni dio planiranja jeste procjena opasnosti od požara, to znači provjera opasnosti od zapaljenja i opterećenja požarom zbog lako zapaljivih materijala. Ponašanje građevinskih materijala i elemenata u slučaju požara regulirano je normom DIN 4102.

Svrstavanjem građevinskih materijala u klase procjenjuju se rizici ponašanja u slučaju požara (nezapaljivi građevinski materijali: A1, A2; zapaljivi građevinski materijali B1, B2 i B3. Ponašanje u slučaju požara građevinskih elemenata relevantnih za fasadu označeno je podacima klase pružanja otpora vatri (F, G, W, T) te trajanju pružanja otpora vatri u minutama. Ostale klasifikacije sadrže oznake S (pregrađivanje kabela), R (cjevovodi) i E (električni kabeli). Već prema funkciji i opterećenju građevinskog elementa (primjerice nosiva opterećenja, zahtjevi u pogledu ograničavanja toplinskog zračenja) različiti građevinski elementi moraju zadržati trajanje otpora vatri vodeći pri tome računa o posebnim zahtjevima.

Posredovanje potrebnog trajanja pružanja otpora vatri može se izvesti oslanjajući se na normu DIN 18230 odgovarajućim simulacijskim dimenzioniranjima ili pokusima požara.

Materijali