Ulaz za korisnike

Cirkulacija kod centralnih grijača tople vode

|
Cirkulacija kod centralnih grijača tople vode
 
Cirkulacija kod centralnih grijača tople vode
Cirkulacija kod centralnih grijača tople vode

Kako bi se vršila cirkulacija kod centralnih grijača tople vode potrebno je da:

  • cjevovod za cirkulaciju bi morao dosezati do mjesta uzimanja vode
  • regulacijski ventili za cirkulaciju izvode se u kombinaciji s termostatiskim ventilom kao regulacijskim modulom za termičku dezinfekciju.
  • Materijali