Ulaz za korisnike

Čišćenje površina od prirodnog kamena

|
Čišćenje površina od prirodnog kamena
 
Čišćenje površina od prirodnog kamena
Čišćenje površina od prirodnog kamena

Prije početka svakog čišćenja treba izvršiti probu na malom dijelu površine. svakako treba voditi računa o važećim propisima za hvatanje onečišćene vode skinutog zaprljanog materijal te o kakvoći mlaza. Već prema obimu i vrsti zaprljanja to može iziskivati povećane troškove jer rastvoreni materijali sadrže velike količine štetnih tvari. Kod postupka kemijskog čišćenja je neophodno ispiranje površine kamena kako bi se uklonili ostaci kemikalija.

Materijali