Ulaz za korisnike

Clearroom Village stvara sinergije

|
Od 09. do 11. listopada 2012. Chillventa 2012 ponovno prezentira Cleanromm Village.
 
Od 09. do 11. listopada 2012. Chillventa 2012 ponovno prezentira Cleanromm Village.
Od 09. do 11. listopada 2012. Chillventa 2012 ponovno prezentira Cleanromm Village.

U hali 1 nudi projektantima, monterima postrojenja i proizvođačima čistih i najčistijih prostora internacionalni stručni sajamski forum na temu klimatizacija i priprema prostornog zraka. “Tema tehnika prostornog zraka obogaćuje Chillventu 2012 na idealan način. Uspješna premijera Cleanroom  Village na Chillventi 2010 to je i pokazala. U Cleanroom Village stvorene su sinergije od kojih profitiraju i izlagači i stručni posjetitelji“, objašnjava Gabriele Hannwacker voditeljica manifestacije. “Izlagači u Cleanroom Village  prikazuju inovativne tehnologije i koncepte za projektiranje, gradnju i eksploataciju prostornog zraka u industriji i istraživačkom segmentu. Tamo gdje se zahtijeva apsolutna higijena i čistoća mora se osigurati pouzdana priprema i kontrola prostornog zraka. Čisto strujanje zraka neophodno je za mnogobrojne proizvodne procese u industriji, proizvodnji živežnih namirnica, u medicinskom istraživanju ili u laboratorijima nano tehnologije kako bi se na taj način omogućili nesmetani procesi. Pred tehniku prostornog zraka postavljaju se visoki zahtjevi. Kratki inovacijski ciklusi čine ga izazovom za projektante i korisnike. Kao internacionalni forum za profesionalce  Cleanroom Village na Chillventi 2012 povezuje kompetencije proizvođača i davatelja usluga: s aktualnim tehnologijama te širokom paletom servisa, ponuda pa sve do certificiranja, edukacije i kvalificiranja Cleanroom Village pokriva cjelokupne potrebe tehnike prostornog zraka.

Visoki zahtjevi

Čisti i čistiji prostori definirani su prema dopuštenom broju čestica određene veličine po kubičnom metru zraka, onako kako su utvrđeni prema klasama prostornog zraka prema EN ISO 14644. Ovisno o klasi prostornog zraka moraju se ispuniti visoki i najviši kriteriji u pogledu oblikovanja prostora, pripreme zraka, tehnike hlađenja i klimatizacije, izolacije te dovođenja  zraka i tehnike pretkomora. Jednako tako zahtjevna jesu i mjerila  u pogledu uređaja za mjerenje i nadzor kao i u pogledu kvalifikacije zaposlenog djelatnika.

Široki spektar ponuda u Cleanroom Village-u

Preko Cleanroom Villag-a Chillventa stručnim posjetiteljima nudi informacijsku platformu za tehniku čistog prostora koja daje kompleksan pregled tema projektiranje, realizacija, certificiranje te održavanje. Ovdje su u fokusu eksplicitno tehnološke branše kao medicinski uređaji, sigurnosni labosi, mikroelektronika i industrija živežnih namirnica. Spektar ponuda Cleanroom Village-a osim zidnih i stropnih sistema za gradnju i opremanje čistih prostora  obuhvaća i osoblje i materijal kao i pripremu zraka i klimatizaciju s  razdjelnicima najčistijeg zraka, sistema filtara i laminarnog strujanja. U središtu tehnike grijanja, hlađenja i medija nalaze se energetski učinkoviti sistemi. Sistemi analize za molekularna onečišćenja prenesena zrakom kao i mjerni uređaji za određivanje klase čistog zraka te mjerenje temperature  i vlažnosti ubrajaju se također u paletu ponuda u Cleanroom Village-u.  Branša davatelja usluga u Cleanroom Village-u ima mogućnost predstaviti cijeli spektar od  kontrole prilikom preuzimanja preko čišćenja čistih prostora pa sve do zaštitne odjeće i održavanja. Bitni sastavni elementi palete ponuda jesu i edukacija zaposlenog osoblja te kvalifikacija postrojenja prema GMP.

Energetska učinkovitost pisana velikim slovima

Na Chillventi 2012 u središtu pozornosti jesu teme energetske učinkovitosti i obnovljivosti. „Širok svijeta politika i ekonomija slijede ambiciozne planove za smanjenje CO2 i emisije stakleničkih plinova. Proizvođači su prepoznali znak vremena te na Chillventi predstavljaju sistemska rješenja i komponente. Oni ne čuvaju samo okoliš već postavljaju nova mjerila i po pitanju ekonomičnosti,“ kaže Gabriele Hannwecker. Paleta energetski štedljivih proizvoda proteže se od A kao „aksijalni ventilator“ do Z kao „dvo (zwei-)stupanjski kompresor“.

Pripreme u punom jeku

Chillventa 2012, najznačajniji sajam u branši tehnike hlađenja, prostornog zraka i toplinskih pumpi, bliži se velikim koracima. Pripreme za novu Chillventu koja svojim dnevnim rasporedom od utorka do četvrtka nudi tri puna dana za intenzivne stručne razgovore. Požurite se: preko 94 posto ukupne sajamske površine već danas je rezervirano. Zbog pozitivne rezonance organizatori su  postojeću raspoloživu izložbenu površinu Chillventa 2012 proširili.

Veliki potencijal uštede

Potencijal uštede rashladnih uređaja nadmašuje razinu proizvoda: kada se rashladni uređaji ne bi koristili samo za proizvodnju hladnoće, upravo bi u njihovoj primjeni ležao još veći potencijal.“ U vrijeme stalno rastućih cijena energenata te povećane svijesti o zaštiti okoliša trend se kreće prema uporabi obje toplinske struje iz rashladnog ciklusa. Hladnoća služi primjerice za povratno hlađenje industrijske izlazne topline, dok se toplina koristi za proizvodne procese. Tako koncipirana postrojenja optimalno koriste resurse te smanjuju pogonske i investicijske troškove,“ objašnjava dr. Rainer Jakobs, koordinator Chillventina stručnog programa.

Izazovi i šanse: energetske mreže budućnosti

U duhu zamjene paradigme sve do obnovljivih energija mreže električne struje stoje pred dubokim promjenama. Decentralizirano napajanje te vrhunci potrošnje povezani s  proizvodnjom energije iz solarnih izvora i vjetroelektrana postavljaju značajne zahtjeve pred energetsku infrastrukturu sutrašnjice. Jedan od najvećih izazova prilikom oblikovanja jest pitanje kako na najbolji način koristiti struju iz fluktuirajućih obnovljivih energija. Velike količine energije koje nastaju točno u trenutku proizvodnje ne mogu se dovoljno akumulirati u postojećoj mreži. Posljedica su skupi vrhunci snage. “Upravo rashladni ciklus izvanredno odgovara za proizvodnju topline i za rashlađivanje, upravljanje ovisno o snazi te korištenju efekata akumulacije može integrirati obnovljive energije u postojeći sistem“, kaže dr. Jakobs.

Tražena kompetencija u branši rashlađivanja i klimatizacije

Akumuliranje termičke energije u rashlađivanim i zagrijavanim zgradama predstavlja djelotvorno uporište za realiziranje razdvajanja proizvodnje i potrošnje energije. Toplinske pumpe i rashladni uređaji igraju glavnu ulogu u budućim energetskim mrežama. Primjerice kombinacija iz reverzibilne toplinske pumpe i aktiviranja betonske jezgre omogućuje punjenje strukture zgrade toplinom ili energijom hlađenja, dok velike količine struje ostaju u mreži. Predaja topline i hladnoće vrši se s vremenskim odmakom te tako ne samo da osigurava trajno ugodnu klimu prostora već i rasterećuje mrežu električne struje te smanjuje opterećenja okoliša.

Rashladna energija i klima idu u Smart Gird?

Pretpostavaka za aktiviranje ovisno o opterećenju jest umreženje tehnike hlađenja i klimatizacije u takozvani Smart Grid, digitalno komunicirajući sustav proizvođača struje, opskrbljivača  i potrošača. „Branša na ovom još mladom tržištu može preuzeti ulogu predvodnika te se svojim inovativnim rješenjima uspješno i pozicionirati“, tako budućnost vidi  dr. Jakobs.

www.chillventa.de/en/

Materijali