Ulaz za korisnike

Crnogorično drvo (drvo s pigmentom)

|
Ova slika trenutno nije pronađena
 

Bor: Drvo bora je rezistentnije od jele ili smreke. Međutim drvo bora je gotovo nemoguće dobiti bez rascjepki. Iz tog razloga bi bor trebao biti ravnopravno klasificiran s jelom i smrekom u pogledu rezistentnosti. Takvo drvo je sklono tamnjenju, ali se da dobro impregnirati. Kod bora je uobičajen i nedostatak grana. Sustav premazivanja je kod bora poremećen zbog stalnog izbijanja smole. Douglas: Ponaša se slično kao bor, dobije se međutim kao čista jezgra drveta i odgovara viškoj klasi otpornosti. Douglas se može primjenjivati i u područjima gdje je moguća privremena pojava vlage (klasa ugroženosti 2 prema normi 68800). Europski ariš: Prema rezistentnosti odgovara douglasu, sadrži međutim više štavila, što dovodi do obojenja kod sustava premaza. Ariš je međutim i bez premaza otporan desetljećima na utjecaje atmosferilija kao fasadna oplata. Ta vrsta drveta stvara pod utjecajem UV-zračenja srebrenkasto-sivu patinu.

Materijali