Ulaz za korisnike

Crnogorično drvo (zrelo drvo, bez bojane nukleacije)

|
Crnogorično drvo (zrelo drvo, bez bojane nukleacije)
 
Crnogorično drvo (zrelo drvo, bez bojane nukleacije)
Crnogorično drvo (zrelo drvo, bez bojane nukleacije)

smreka : drvo za građevinski materijal za oplate, dovoljno otporno, dobro se suši, zbog stvaranja smole se teško impregnira,

Jela: Područja primjene kao i smreka, jednostavna površinska obrada

Crnogorično drvo (bojana nukleacija)

Bor: otporniji od jele i smreke, ne može se dobiti bez pukotina, intenzivna pojava smole i nedostatak grana

duglazija: čisto jezgreno drvo, otpornije od bora, moguća primjena u područjima pojave privremene vlage

Europski ariš: isto tako otporan kao i duglazija, sadrži međutim obojenja, i bez zaštite rezistentan na utjecaje atmosferilija.

Pod djelovanjem UV-zračenja stvara se sivo-srebrena patina.

Materijali