Ulaz za korisnike

CROBIOM upozorava na nered na području obnovljivih izvora energije!

|
CROBIOM
 
CROBIOM
Udruga biomase CROBIOM i Hrvatski drvni klaster ne slažu se s politikama poticanja obnovljivih izvora energije koje vrlo očito izigravaju europska načela i vrlo selektivno pogoduju određenim interesnim skupinama, prije svega ulagačima u vjetroelektrane, ali i HEP-u i njemu povezanim društvima. U aktivnostima tehničke Vlade, kao i prethodne vlade Kukuriku koalicije, iščitava se niz sumnjivih poteza koji su bili usmjereni protiv interesa domaće drvne industrije i ulagača u proizvodnju energije iz drva što je dovelo do derogiranja.

Vrdoljakova administracija je s odgodom režirala snažan udar na gospodarstvo i građane kroz uključivanje HEP-ovog zagrebačkog postrojenja TETO na listu kogeneracijskih postrojenja (HERA je pod ingerencijom Kukuriku Vlade 29.12.2015. dala pozitivan status TETO), čime oni ulaze na popis povlaštenih proizvođača kojima država treba isplaćivati poticaje, a kako nema dovoljno sredstava za subvenciju «zelene energije» ide se u povećanje naknade za OIE. Sa statusom povlaštenog proizvođača TETO će od poticaja koje će mu isplaćivati država uprihoditi 329 mil. KN, što je za oko 100 mil. KN više nego da je HEP tu energiju prodao krajnjim korisnicima na tržištu.
 
Slabo punjenje prikupljenih sredstava u HROTE-u tijekom ove godine sada alarmira nadležne službe koje idu sa zahtjevom prema povećanju naknada za OIE iz cijene električne energije, čime će se napraviti udar na stanovništvo i gospodarstvo, posebno na veće potrošače. Netočna je tvrdnja bivšeg ministra Vrdoljaka da je industrija do sada bila oslobođena plaćanja naknade za OIE. S druge strane, TETO će «usisati» skoro polovicu svih državnih potpora, a sektorski stručnjaci dvoje je li to u skladu s europskim standardima i pravilima, budući da se zapravo radi o kogeneraciji na plin, odnosno fosilno gorivo, a ista će koristiti poticaje iz naknade za OIE.
 
Stručna javnost smatra da se radi o vještoj manipulaciji, kao u slučaju kada smo sve domaće hidroelektrane preveli u OIE, pa smo u EU poslali podatke da HR ima čak 27% proizvedene energije iz OIE. To su sada naši službeni podaci, a svi stručnjaci se slažu da je podatak netočan, čak štoviše i sramotan, jer je izmanipulirana mogućnost proizašla iz naputka EU za tek djelomično uključivanje malih hidrocentrala u OIE. EU izrijekom navodi da velike hidrocentrale ne mogu biti tretirane kao OIE izvor, jer tijekom svoga rada imaju štetan utjecaj u pogledu emisija i utjecaja na klimatske promjene.
 
U kontekstu poslovnih aktivnosti tvrtki bivših dužnosnika, koje aktivno rade s HEP-om i povezanim društvima, postoji osnovana sumnja da su upravo te tvrtke osmislile i kreirale takav sustav koji će «iscijediti» poticaje koji nam nužno trebaju za stimuliranje veće proizvodnje energije iz OIE te dostizanje europskih energetskih ciljeva. Jedna od zadnjih odluka vlade Barrosa bila je odluka da se udio OIE u EU do 2030 poveća na 27%, a HR se nažalost služi podvalama i usput koristi sve mogućnosti za nakaradno tumačenje pravila.
 
U drvnoj industriji se očekuju velike posljedice ovakvih odluka iz dva razloga. Npr. tvrtka koja plaća struju mjesečno oko 400.000 KN, sada na ime naknade za OIE plaća cca 20.000 KN. Novim prijedlozima to bi se popelo na 60.000 KN, a dio industrije koja je procesna, poput proizvodnje papira ili ploča iverice, već sada ima višestruko veće milijunske račune za struju pa će ih spomenuto povećanje naknade znatno ugroziti.
 
S druge strane, svi ulagači koji su investirali u male kogeneracije na drvnu biomasu, koja je dokazani OIE (cca od 1 -10 MW), zgroženi su ovakvom odlukom, jer im je država administrativnom manevarskom mjerom uvela preko noći konkurenta s 100 MW kojeg je proglasila podobnim za istu vrstu posla (stavljajući naglasak na njegove karakteristike visokoučinkovite kogeneracije, umjesto na obnovljive izvore energije), a sve kako bi se potpore preusmjerile prema HEP-u. Sve to potvrđuje sumnje da određena državna tijela pogoduju određenim interesnim skupinama, kako prilikom izrade zakonskih prijedloga koji služe kao podloga za kasnije nelogične odluke, tako i kod diskrecionog donošenja kvota, čime su biomasa i drvne kogeneracije degradirane u odnosu na ostale OIE (vjetar ima 740 MW kvota, a biomasa 120 MW) ne vodeći računa o zapošljavanju na ruralnom području, porijeklu ugrađenih materijala te svim drugim razlozima kojima se u EU favorizira potrošnja biomase.

CROBIOM je punopravni član europske strukovne asocijacije AEBIOM preko koje će o navedenom izvijestiti nadležna tijela u Europskoj komisiji, a preko hrvatskih zastupnika u Europskom parlamentu pokrenut će se inicijativa za usklađivanje hrvatske energetske politike s EU okvirom obnovljivih izvora energije.

U Zagrebu, 2. listopada 2016.

Marijan Kavran

Hrvatski drvni klaster, direktor
CROBIOM - tajnik
M: 098 440 098
E-mail: info@drvniklaster.hr

 

Materijali