Ulaz za korisnike

Curtain Wall fasade

|
Curtain Wall fasade
 
Curtain Wall fasade
Curtain Wall fasade

Curtain Wall fasade odnosno zavješene fasade se monturaju neovisno o nosivoj strukturi prije stropnih glava jednog objekta. Omotač zgrade koji prelazi katove se već prema zahtjevima sastoji od čeličnih ili aluminijskih profila ispunjenih staklenim ili funkcionalnim elementima. Zavješene fasade mogu biti konstruirane kao stupno profilne fasade ili kao fasade od elemenata.

Materijali